Gåte

Gåte for Brass Band

PUBLISHER: Norsk Noteservice AS

Bestilt av Manger Folkehøgskule til 130 års jubileet i 2007. Uframført I Radøyhallen av elever ved musikklinjen, dirigert av Tormod Flaten.

Folkehøgskolens danske far, N.S.F. Grundtvig, var opptatt av det gåtefulle i livet, det gåtefullet ved mytene og fortellingene, og det gåtefulle ved det å være menneske.

Jeg har noen ganger tenkt at om kunsten skal fortelle oss noe om det gåtefulle livet, må den romme tvilen, slik livet selv rommer tvilen. Har vi plass for tvilen i musikken? Jeg vet det ikke helt selv enda. I noen av mine siste arbeider har jeg forsøkt å la tvilen komme frem. I “Gåte” ligger usikkerheten i et litt nervøst (“poco nervoso”) og til tider skjørt uttrykk, som ikke har tydelig retning eller utvikling.

 

Blue Phrases

(2007) for solo trumpet (C), electronics, amplification and brass band (manus) (dur: ca. 14)
Commissioned by Stavanger Brass Band for Odin Hagen

Riffs and Interludes

(1997) for Brass Band

Riffs and Interludes was written in Autumn, 1997 and commissioned by the Stavanger Brass Band with support from Norsk Kulturråd for the 1998 Norwegian Brass Band Championship.

(Noteservice)

Seid

(1995/96) for Brass Band (Noteservice) (dur: 15:30)
Commissioned as a test piece for the European BB Championship 1996.

Version for Concert Band available made in 2019. 
commissioned by Frode Amundsen/Borge Musikkorps.
[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

(Noteservice)

Instrumentation:
Piccolo
Flute 1-2
Oboe 1-2

Solo Clarinet in B(one player) Clarinet in B1
Clarinet in B
2
Clarinet in B
3

Bass Clarinet in Bb
Contrabass Clarinet in B(optional)
Bassoon 1-2 (Bsn. 2: optional)

Soprano Saxophone
Alto Saxophone 1-2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone

Trumpet in B1-2-3-4
Cornet in B
1-2
Horn in F 1-2-3-4
Trombone 1-2-3 (Tbn. 3 is optional)
Bass Trombone

Euphonium 1-2
Tuba 1-2
Double Bass

Timpani:
also Tam-tam (share with mallets)

Mallets: Xylophone, Vibraphone,Tubular bells, Tam-tam, Bass drum (share with perc. 1)

Percussion 1 (left):
5 Tom-toms (different sizes), Snare drum, Bass drum, Suspended cymbal (deep)

Percussion 2 (right):
5 Temple blocks, Wood block, Deep tom-tom, Triangle,
2 Suspended cymbal (medium and high), A2 cymbal, TambourineAbstractions

(1990) Verket ble bestilt av Norges Musikkorpsforbund som pliktnummer til NM for Brass Band 2. divisjon (nå 1. divisjon) til konkurransen i 1990.

Publisher: Noteservice

Circius

(1988) Composed during the summer of 1988. Commissioned by The Norwegian Brass Band Club First performed in the Grieg Hall» at the 10th Anniversary Concert for the Norwegian Championship, Bergen, February 1989. EBML conducted by Michael Antrobus.

Publisher: De Haske

Concerto for Bb Cornet

Version for Brass Band (1993), Wind Band (2013). Also a version for Bb Cornet and Piano.

Norsk Noteservice

Commissioned by Manger Musikklag with support from The Norwegian Renumeration Fund. “Concerto for Bb Cornet and Brass Band” is dedicated to Rune Gundersen who premiered the piece in Bergen 08 May 1994

Solsongen

(1990, rev 2010) for Mixed-Choir, Children-Choir, Organ and Brass Band (www.mic.no) (dur: 23)
Text(Norw.): Frans av Assisi

Nocturne

Totem

Concerto Grosso

for Brass Band and electronics

[PUBLISHER: Norsk Notervice AS]

Stykket ble til på oppdrag fra Knarvik Skulekorps fra Knarvik i Nordhordland ikke langt fra Bergen. De ville utforske bruk av elektronikk i samspill med tradisjonelt brass band. Verket ble framført som selvvalgt stykke i Norgsmesterskapet for skolekorps i 2008 ed komponisten som dirigent. De beviste der at det er mulig å blande et tradisjonsbundet ensemble som brass band med moderne elektroniske klanger.

Totem er et musikalsk møte mellom en indiansk trefløyte (bearbeidet elektronisk), datamaskinklanger og musikk for brass band. I dette møtet oppstår nye klanglige landskap med skulpturer, “totemer av musikk”, inspirert av dette spesielle indianske kunstverket, som forteller viktige indianske historier og hendelser ved hjelp av symboler skjært og malt, eller montert, inn i tre og stein.

Solistgruppen kornett, horn, trombone, eufonium, Eb tuba og vibrafon (slagverk) og elektronisk musikk har ulike roller i verket. 
De veksler mellom rene solistpassasjer og rolle som ledende instrument i tutti-parti.


Totem is a mix of brass band music, indian flute (manipulated electronically) and sounds made on a computer. The project was part of "between accoustics and electronica, a project initiated by the Norwegian Band Federation.

It is a totem in music inspired by the book "The Earth Shall Weep: A History of Native America" by James Wilson. An Indian Totem is a kind of story-telling artefact and the piece is a translation of this elements into music.

Seven soloists play an important role: Cornet, Horn, Trombone, Euphonium, Tuba, Vibraphone and CD (or a computer).
ound/blue/footer_anchor.png

Introduction

Commissioned by Manger Musikklag in 1989. A short concert opener. I quote a couple of Norwegian Folk Tunes to make a musical picture of the Vikings running from the seashore to face a battle. They used to drink something made of mushrooms to prevent fear and pain - They became Berserkings!

Pang! (Introduction no. 4)

Pang! was comissioned by Bispehaugens Ungdomskorps (Bispehaugen Concert Band) in 1998.  
"Pang" is an onimatopoeia that discribes the brutal forces unleashed from the very first bar. The stream of energy contiunes throughout the piece.
The version for brass band was written for Manger Musikklag and recorded by them on GRCD 03.

Entrada

Introduction no. 2

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

for Brass Band

Commissioned by Eikanger-Bjørsvik Musikklag for the TV contest Resonans in 1990. 
A folk song is here quoted little by little: «Han Sjursvein han rodde på Lofotens hav». Entrada is dedicated to alle the fishermen who have defied the harsh waters around the Lofoten islands through hundreds of years, fishing for cod.


Norsk tekst:

Verket ble bestilt av EBML med tanke på TV-konkurransen “Resonans”.
Undertittelen er “Introduction no. 2”. Det føyer seg inn i en liten serie av i alt fire stykker som er komponert som åpningsmusikk i ulike sammenhenger.
I dette stykket (som i flere andre av mine verk) siterer jeg etterhvert en folketone: 
“Han Sjursvein han rodde på Lofotens hav”. 
Stykket er en hyllest til fiskerne som hvert år i hundreder av år har trosset lofothavet på jakt etter skrei.

Hommage à W. A. Mozart

I wanted to compose a hommage, but I thought that easy-listening music was not the right thing to do. I desided to compose a new piece of music entirely based on Mozart, but not as a kind of «look alike-Mozart-music.» I wanted it to be my kind of music, were you often find more than one going on at the same time.

The piece is based on themes by Mozart, often two, sometimes three themes put upon each other. I started to do two instrumentations, Mozart´s first piece (K.1), a Minuet and Trio Mozart composed when he was six. The second piece I instrumentated was his Divertimento No.7 (K. 205), but only the Finale movement (Presto) is presented in full version.
I have also composed new music based on Mozart´s date of birth and is initials (W.A. Mozart). This material has become fanfare-like music, with rhythms that I have got from the Overture to The Magic Flute (K. 620). I also use the chords from the Adagio that opens the overture.

These fragments are presented by three different ensembles:
The first ensemble is an octet (Soprano Cornet, Repiano Cornet, Flugelhorn, two Trombones, Baritone, Euphonium and Bb bass), that plays quotations from the Divertimento.  
The second ensemble (Xylophone, Marimba and Tubular Bells) plays the Minuet and Trio.
The third ensemble (rest of the band) presents elements from The Magic Flute and my own music.

In the last part of the piece you will hear the Presto from K. 205 in a complete version played by the octet. However, I have composed music to go with it: Mozart´s music accompanied by some kind of fireworks.

Commissioned for the 2006 RNCM Festival of Brass by Paul Hindmarsh, with funds from the Brass Band Heritage Trust and the John Golland Trust


Jeg ville skrive en hyllest, men noe lett musikk eller «mozart-look-alike-musikk» følte jeg ble feil å gjøre. Jeg bestemte meg for å skrive et nytt stykke, min egen musikk der musikken ofte ligger i flere lag, som helt og holdent baserte seg på Mozart.

Stykket baserer seg på Mozart-tema, med to og tre tema spilt samtidig. Jeg begynte arbeidet meg å instrumentere noe av Mozart´s musikk, Mozarts´s første registrerte stykke Minuett og Trio (K. 1) som han komponerte når han var seks år, og hans Divertimento nr. 7 (K. 205), men bare Finalen (Presto) ble gjort i komplett utgave. De andre satsene plukket jeg deler fra.

Jeg komponerte også musikk som fant tonene i Mozart´s initialer (W.A. Mozart) og fødselsdato. Dette ble til en fanfarelignende musikk med rytmer hentet fra overtyren til Tryllefløyten (K. 620). I «stjal» også akkordene fra overtyrens innledning.

For å presentere du ulike lagene av musikk, grupperte jeg korpset. En oktett (Eb kornett, Bb kornett, flygelhorn, to tromboner, baritone, euphonium og Bb bass) spiller utdrag fra Divertimento no. 7.
En trio (xylofon, marimba og rørklokker) spiller Minuett og Trio.
Resten av korpset spiller elementer fra Tryllefløyten samt min egen musikk.

I siste del av stykket blir presto-satsen fra Divertimento presentert i sin helhelt av oktetten. Men for å gi bursdagsfeiringen det rettet «sus», skrev jeg en slags fyrverkerimusikk oppå dette.

Stykket ble bestilt av Paul Hindmarsh for RNCM Festival of Brass 2006, med støtte fra Brass Band Heritage Fond og John Golland Fond.

Awakening

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

Verket ble bestilt av Manger Musikklag i 1990 og urfremført av dem.

Jeg tok utgangspunkt i at stykket skulle utvikle seg i lange crescendi fram til et dynamisk høydepunkt i sluttaktene.

Awakening, oppvåkning, har en betydning da stykket representerte et ønske om å finne en vei jeg kunne følge som komponist, spesielt i arbeidet med å skrive for blåsere, uten å være nødt til å tenke kommersielt. Resultatet ble en blanding av modalitet og riff-aktige motiv.

I 2017 instrumenterte jeg stykket for Wind Ensemble (orkesterblås og slagverk) på oppdrag fra Trond Sæverud og Galveston Symfoniorkester (Texas, USA).

Awakening is structured as a series of long crescendi.
Awakening also pointed out a new direction for me when writing for wind. and brass instruments, an energetic style based on extended modality and short riff-like motives. 

Awakening was commissioned by Manger Musikklag in 1990.

In 2017 I made a version for Wind Ensemble (Orchestral Winds and Percussion), commissioned by Trond Saeverud for Galveston Symphony Orchestra (Texas, USA).

Arctic Funk

Published by Noteservice

Arctic Funk ble komponert våren 1991 på bestilling fra Tromsø Brass og daverende dirigent Tor Godal. Stykket har blitt mye spilt siden den gang og har vært en gjenganger på konsertprogram både i inn- og utland.


After composing «Introduction» in 1989 and «Entrada» in 1990 I got a new commission on an introduction-piece (in 1991), this time from Tromsø Brass. Tromsø is a city in the north of Norway, but despite the cold and snowy winters, it is famous for it´s night-life!
In Arctic Funk you might get a feeling of a party that take place between ice-rocks and snow-wrapped mountains.

The Binding of the Wolf

Commissioned by Nordhordland Brass Seminar in 1990, with support from The Norwegian Composers Fund.

The title refers to a story from norse mythology,  but it is not a programmatic piece of music, but I felt that there was a kind of coherence between the music and the dramatic story:

The wolf Fenrir was one of the demonic offspring of Loki, and as he grew up in Asgard among the gods, he became so huge and fierce that only Tyr was willing to feed him. It was decided that he must be bound, and Odin in his wisdom caused the cunning dwarfs to forge a chain which could not be broken. It was made from the invisible and yet potent powers of the world, such as the rotts of a mountain, the noise of a moving cat, the breath of a fish. When completed, this chain seemed to be no more than a silken cord, but the wolf refused to ket it be laid upon him unless one of the gods would put a hand between his jaws as a pledge that it was harmless. Onlye Tyr was prepared to do this, and when the wolf found out that the chain was unbreakable, the gods rejoiced, but Tyr lost his hand. The Binding of the Wolf may be seen as a means of protecting the world of men, as well as that of the gods, from destruction. The story of the god losing his hand appears to be one of the fundamental myths of northern Europe.

Jubileumsklangen

Fellesnummeret, et av musikkstevnets faste innslag, er en interessant idé.

Jubileumsklangen er et fellesnummer alle korpsene tar del i, men samtidig tar verket hensyn til at det er umulig å spille sammen når så mange møtes. Nettopp det usynkrone er en grunnidé i verket.

Idéen er at så mange korps som mulig deltar. Rent praktisk løses det ved at det er dirigenter strategisk plassert som viser plakater som indikerer hvor og når det skal spilles.

Jubileumsklangen er bestilt av NMF og skal urfremføres i Bergen sommeren 2018 i forbindelse med landsstevnet der og markeringen av Musikkorpsenes år.

 

 

Euphonium Concerto

Concerto No. 2 for Euphonium and Brass Band

Commissioned by David Thornton in 2009 with support from The Norwegian Composers Fund. 
First performed by Thornton and Black Dyke Band conducted by Nick Childs at the RNCM Festival of Brass in Manchester, England, the 22nd of January 2010.
Norwegian premiere at BrassWind Festival in Bergem 24th of September 2010 in Johannes Church, Bergen, with David Thornton, Manger Musikklag, St. Sunniva Singers (females), Peter Szilvay conducting.

https://notebutikken.no/euphonium-concerto-euphonium-bb6-torstein-aagaard-nilsen.html

A version for Euphonium, PIano and Percussion was commissioned by Professor Robert Benton (University of Nebraska at Kearney - USA). Available on the CD Monkey on the Sky

Fusion

Fusion er en tittel valgt ulike flere grunner. Den ene er at ordet representerer en musikkstil som har oppstått fordi sjangre har blitt blandet.
Det andre er at 1. januar 2020 fusjonerte tre små kommuner i Nordhordland til én, da Lindås, Meland og Radøy ble til Alver kommune. Både jeg og bestiller, Manger skulemusikklag, er hjemmehørende her, og bor på Manger på Radøy.

Idéen min var å finne ut om jeg kunne pode min egen musikk med folkemusikkelementer. Og da utelukkende stev og slåtter fra de tre nevnte kommunene. 

Folkemusikk baserer seg utelukkende på folks minner. I stykket mitt har jeg klippet opp melodiene og brukt fragmenter til å skape en musikalsk minnebank,
og til å gi min egen musikk et folkloristisk preg. På et sted i stykket akkompagnerer skolekorpset et mer enn 60 års gammelt opptak av en lokal spelemann.

Folkemusikken har i hundrevis av år blitt overlevert muntlig. Enten ved at sangen gikk fra mor/far til barn, eller en spelemann spilte og en annen lærte.
Midt på 1800-tallet var innsamling av norsk folkemusikk en viktig del av identitetsbygging i et ungt Norge. Både Edvard Grieg og andre benyttet de innsamlede tonene i egne verk.

Og noen ganger skrev de selv ned det de hørte. Dette har blitt viktige bidrag i å bevare vår kulturarv.

Feleslåtter fra Nordhordland finnes i Arne Bjørndals samling ved universitetet i Bergen, og i folkemusikksamlingene ved universitetet i Oslo.
Da jeg søkte på nettet og i boken Folkesongar i Hordaland (av Reidun Horvei),
fant jeg bl.a. nedtegnelser gjort av Martinus Monstad fra Lindås.

Navnene Vilhelm Askeland og Ananias Brattetaule var kilder, begge fra Radøy (hhv Manger og Sæbø). Jeg fant også et artig stev i et opptak tatt opp i en stue nord på Radøy i 1958. Der synger den da 95 år gamle Andreas Olai Dahl.
Jeg fant også et par slåttestev med opphav i både Lindås (Solveig Styve)
og Meland (Randi Skurtveit).

Takk til Kjersti Wiik for inspirerende samtaler, og for å generøst dele sin kunnskap om lokal folkemusikk, for å være en viktig innsamler av tradisjonsmusikken vår, og for å fremføre den.

Durata: 13:40

Bestilt av Manger Skulemusikklag med støtte fra Norsk kulturråd.

Fusion har fem deler:

1. Fragmenter (Fragments)

2. Dans 1 (Dance 1)

3. Det var ein gong (Once upon a time)

4. Eit minne (A memory)

5. Dans 2 (Dance 2)

Rendezvous

Grieg mash-up

Commissioned by Krohnengen Brass Band for their 50th Anniversary in 2019.

 

Rendezvous has three is devided into three sections.
Each part are referring to Edvard Grieg's own titles. , 

but twisted, to make sure that everybody understand that this

music is a mash-up of themes Edvard Grieg used in opus 54 (for piano) 

and opus 61 (songs for children).

1. Trolltog med avsporing (March of the Trolls derailment)

March of the Trolls is a famous part of Edvard Grieg lyric pieces, opus 54.

2. Klokkeklang i feil sang (Bell ringing in wrong tune)

Bell ringing show that Grieg was one of the first composers to write the way impressionists did. 

What happens if this beatiful piece is combinded with 

several other themes from the same book? It somehow works in its own way.

3. Pep talk til Blakken (Pep talk to Blakken)

The riff used in the first part becomes an important part of the 

third part: a funky treat of the childrens song "Kveldssang for Blakken" (evening song for Blakken).

I felt that a rather tired old horse needed a pep talk more than a slow tune. So that is why you get this music(!) - and this is how my rendezvous with Grieg ends.

Not sure what maestro Grieg would have thougt... 

but, I have read that the fiddlers that played the tunes Grieg used 

was not happy with the way Grieg used them. 

So there you go...

Cairn

Varde

Bestilt av Manger Musikklag i anledning 100års jubileet i 2022. 

Støttet av Fond for lyd og bilde og Komponistenes vederlagsfond.

Varder har vært viktige landemerker siden vikingtiden. Rundt år 1000 var de en del av et nasjonalt varslingssystem langs kysten. 
Den dramatiske historien vardene har vært en del av og den vakre naturen som omgir dem, har vært en kilde til inspirasjon for dette verket.

-------------------------------------------------------------------------

Commissioned by Manger Musikklag for their 100th Anniversary in 2022.

Supported by The Audio and Visual Fund and Composer's Remuneration Fund.

Cairns have been important landmarks since the Viking Age. Around year 1000 AD cairns were part of a national warning system along the coast. 

The dramatic history of the cairns and the beauty of the sceneries that surrounds them have been a source for inspiration for this piece.

1. Pastorale

2. Fire

3. Idyll

4. In green (and a party)

Punkprelude

PunkPrelude

Bestilt av Samarbeidskorpset Sotra Vest og Ulveset, ved dirigent Andreas Lien Røe til NM i 2016. 

I 1991 komponerte jeg Introduction and Ounk for Hordabø skulemusikklag. Jeg var deres dirigent og ville skrive noe nytt og litt annerledes som samtidig kunne spilles av de yngste, samt at noe der var flinke og øvde.

Mange år senere ble jeg kontaktet av Andreas om dette stykket, og om jeg kunne legge til noe mer, slik at skolekorpsene han skulle ha i NM 2016 kunne bruke det der. Slik Ble Punk Prelude komponert. Noen av idéene fra Introduction and Punk finnes også i Punk Prelude, men stykket har likevel et selvstendig preg, et stykke musikk som driver avgårde i høyt tempo, men samtidig kikker seg litt tilbake. 

Torstein Aagaard-Nilsen

Triptych

Rhapsody for Piano and Brass Band

Triptych - rapsodi for piano og brass band er skrevet på oppdrag fra Rune Alver, som en del av et prosjekt han har kalt "brass møter klassisk".

Musikken i pianopartiene er et bearbeidet utvalg fra de tre suitene Øyeblikksbilder som ble komponert 

for Rune Alver i tidsrommet 2021-2023. Jeg kaller det en rapsodi i stede for klaverkonsert, men må innrømme at verket inneholder alle elementer en klaverkonsert normalt inneholder.

Triptych vil kunne oppleves som en reise i ulike stemninger, i musikalske landskap, i ulike farger og øyeblikk. 

Dette skaper til slutt et helt bilde. Som tittelen indikerer er det tre deler: 

* Første sats har et folkloristisk preg, med naturtoneklanger og musikalske landskapsbilder.

* Andre sats er preget av alvor. Verdens uroligheter preger virkeligheten til mange i mye 

større grad nå enn før 22 februar 2022.

* Tredje sats er lys og optimistisk. Den må være slik. Vi kan ikke miste håpet.

September 2023

Torstein Aagaard-Nilsen