5 Lieder nach Gedichten von Stein Mehren

5 sanger til dikt av Stein Mehren

Instrumentation:
3-2-3-2, 4-2-2-1, Timp, Perc (1), Harp, Celesta, Voice (Mezzo-soprano), Strings

(2016) Commissioned by GMD Philippe Bach/Meininger Hofkapelle.
Solist: Carolina Krogius, mezzo-soprano


The poems are collected from the cycle "Det andre lyset" (1989) by the Norwegian poet Stein Merhen 

Blog

 

Ars vivendi

(2014) for kor, vibrafon og strykeorkester. Dikt av Georg Johannesen.
Bestilt av Collegium Musicum med støtte fra Norsk kulturråd og Komponistenes vederlagsfond.

Verket er tilegnet min kone Hege

Madrigal

For Kor (SSAATTBB). Bestilt av kammerkoret Gneis og Tore Kloster i 2010,
med støtte fra Norsk kulturråd.

For Choir (SSAATTBB). Commissioned by Gneis and Tore Kloster in 2010,
with support from the Norwegian cultural fund.

Vår jord, vår evighet

(Our earth, our eternity)

(1994) for Sop, Bar, Mixed-Choir, Strings(1-1-1-1-0), Wind Band (manus) (dur: 30)
Tekst (No): Rolf Jacobsen. A cantata based on poems by Rolf Jacobsen. Commissioned by Tromsø Orkesterforenings Janitsjarorkester for the 250th Anniversary for the City of Tromsø

Flamen

(2011) for solo voice (bariton)
Text (no): Malin Kjelsrud (Pust), to latin by Jo Rune Kristiansen Ugulen

Sorg

(2005) for Choir (TTBB) (www.mic.no) (dur: 4:30)
Text(NO): Stein Mehren. Commissioned by Follesø Mannskor (male choire)

Bølgje

(1994) for (SATB) (dur: 7)
Text(no): Halldis Moren Vesaas. Har pr. 2006 ikke blitt fremført.


Solsongen

(1990, rev 2010) for Mixed-Choir, Children-Choir, Organ and Brass Band (www.mic.no) (dur: 23)
Text(Norw.): Frans av Assisi

Black Light

(1991) for recorder, violin, singer (alto), piano (www.mic.no) (dur: 6)
Verket inngår i en serie solo- og kammerverk der titlene henspeiler på miljøforuresning (Svart lys)

Gespenster

Musikken til operaen Gespenster

Overordnet sett forsøkte jeg å finne opp et tonespråk jeg følte meg hjemme i, og som kunne kle et psykologisk drama som tar utgangspunkt i Ibsens Gjengangere. 

Malin Kjelsrud, librettist, har skrevet det hele om, omtolket det. Jeg ba blant annet om at de som bare omtales i skuespillet, de avdøde, som har så stor betydning for hendelsen vi får del i hos Ibsen, skulle ha roller. Jeg ville operere på to tidsplan, og noen steder blande disse.

Alt foregår inne i en stue der hovedpersonene treffes i forbindelse med en kommende begravelse. Ingen kampscener eller annen action. Det meste er neddempet og urovekkende og handler om at Helene Alving, i sorg over sin avdøde mann, begynner å huske tilbake, får minner som plager henne. Et psykologisk kammerspill utvikler seg derfra og de første scenene handler om dette. 

Fem Elementer

Five Elements

Bestilt av Edvard Grieg Kor med støtte fra Det Norske Komponistfond
Published by Norsk Musikforlag

Diktet "Fem elementer" tar utgangspunkt i antikkens Hellas og teorien om
de fire elementene jord, vann, ild og luft. I taoismen finner man også tre som et element. Diktet er slik sett en sammenstilling av tenking som har preget filosofi både i østen og vesten i flere tusen år. Sammenstillingen representerer også en personlig vinkling - de er hverdagsfilosofiske - og står helt utenfor en akademisk tradisjon. Kjelsrud tekster er f.eks. ikke knyttet til taoismens idé om naturgitt type, men en personlig beundring for akkurat det elementet hun sier noe om.

Musikken er ikke komponert for et tradisjonelt blandet kor, men et åttestemmig solistkor. Hvert av diktene har fått en farge, og jeg har til tider tenkt som om jeg skrev for et instrumentalt ensemble. På samme måte som tekstene representerer en fri assosiasjon, er jeg igjen fri i min fortolkning av disse betraktningene, men forsøker å fange noe av essensen.
Ild har fått karakterbetegnelsen "Ardente" (= ild, brennende)
Jord: "Devoto" (= hengivent, ærefryktig)
Luft: "Animare" (= livgivende)
Vann: "Senza peso" (= vektløst)
Tre: "Amoroso" (= med kjærlighet)