Jubileumsklangen

Fellesnummeret, et av musikkstevnets faste innslag, er en interessant idé.

Jubileumsklangen er et fellesnummer alle korpsene tar del i, men samtidig tar verket hensyn til at det er umulig å spille sammen når så mange møtes. Nettopp det usynkrone er en grunnidé i verket.

Idéen er at så mange korps som mulig deltar. Rent praktisk løses det ved at det er dirigenter strategisk plassert som viser plakater som indikerer hvor og når det skal spilles.

Jubileumsklangen er bestilt av NMF og skal urfremføres i Bergen sommeren 2018 i forbindelse med landsstevnet der og markeringen av Musikkorpsenes år.