Seid

(1995/96) for Brass Band (Noteservice) (dur: 15:30)
Commissioned as a test piece for the European BB Championship 1996.

Version for Concert Band available made in 2019. 
commissioned by Frode Amundsen/Borge Musikkorps.
[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

(Noteservice)

Instrumentation:
Piccolo
Flute 1-2
Oboe 1-2

Solo Clarinet in B(one player) Clarinet in B1
Clarinet in B
2
Clarinet in B
3

Bass Clarinet in Bb
Contrabass Clarinet in B(optional)
Bassoon 1-2 (Bsn. 2: optional)

Soprano Saxophone
Alto Saxophone 1-2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone

Trumpet in B1-2-3-4
Cornet in B
1-2
Horn in F 1-2-3-4
Trombone 1-2-3 (Tbn. 3 is optional)
Bass Trombone

Euphonium 1-2
Tuba 1-2
Double Bass

Timpani:
also Tam-tam (share with mallets)

Mallets: Xylophone, Vibraphone,Tubular bells, Tam-tam, Bass drum (share with perc. 1)

Percussion 1 (left):
5 Tom-toms (different sizes), Snare drum, Bass drum, Suspended cymbal (deep)

Percussion 2 (right):
5 Temple blocks, Wood block, Deep tom-tom, Triangle,
2 Suspended cymbal (medium and high), A2 cymbal, TambourineConcerto for Bb Cornet

Version for Brass Band (1993), Wind Band (2013). Also a version for Bb Cornet and Piano.

Norsk Noteservice

Commissioned by Manger Musikklag with support from The Norwegian Renumeration Fund. “Concerto for Bb Cornet and Brass Band” is dedicated to Rune Gundersen who premiered the piece in Bergen 08 May 1994

Fraxinus Excelsior

Fraxinus Excelsior er det latinske navnet for tresorten Ask. Ask har også gitt navnet til Asker, til og med kommunevåpenet bærer tydelig preg av det, aå på den måten er forbindelsen mellom tittel og korpset åpenbar.

Jeg synes også at det latinske navnet har noe verdig over seg. Excelsior betyr bl.a. "alltid oppover", noe som jeg mener man kan lese som et generelt motto for et hardtarbeidende skolekorps.

Stykket er spesielt designet for korpsets besetning. Allerede i innledning trekkes noen utøvere frem. Alt-saxofon, trompet, trombone, euphonium og tuba spiller solistiske passasjer gjennom hele stykket.

I tidligere tider kalte man denne formen for concerto grosso. Man kan si at jeg er litt inspirert av den måten å organisere besetningen på. Jeg har også forsøkt å sikre at instrumentasjonen forøvrig passer musikantene i Asker skolekorp. Her har dirigent Tanja Räsänen vært en viktig informant!

Musikalsk sett fremstår stykket som en lek mellom en velkjent skalatype, som i blues, og motivisk arbeide som ikke nødvendigvis kjennetegner bluesen i det hele tatt. Dermed oppstår det forhåpentligvis friksjon mellom det som ligger opplagt for våre ører og det som ikke gjør det.

Jeg håper også at valg av rytmer og akkorder tenner en gnist i korpset. Det er da sluttresultatet - selve fremføringen - blir aller best.

Tusen takk til Tanja Räsänen som tok initiativet til at stykket skulle skrives.

Torstein Aagaard-Nilsen


Fraxinus Excelsior ble bestilt av Asker skolekorps i anledning 90 års jubileet i 2015,
med støttet fra Norsk kulturråd.

 

 

Winds of Changes

(2002) for Oboe, Eb Clarinet, 3 Bb Clarinets, Bass Clarinet, 2 Saxophones (manus) (dur: 20:00)
Four movements. Commissioned by the Millitary Band of Bergen. Recorded on SIMAX

Cantilena III

(2006) for 3 Trombones and Wind Ensemble (manus) (dur: ca. 14)
Piece for two tenor trombones, bass trombone and wind ensemble. Commissioned by the trombone-players in Kristiansand Symphony Orchestra.

The third piece where I explore the singing qualities in music for brass instruments.

Concerto for Large Wind Ensemble

Pentagram

(2001) for Large Wind Ensemble (dur: 31:30)

Commissioned by Royal Northern College of Music Wind Orchestra,
with support from the Norwegian Composers ́Fund.
First performed 22-03 2002 at The 4th International BASBWE/RNCM Wind Festival, Manchester. RNCM Wind Orchestra, Clark Rundell, conductor

First performed in Norway, autumn 2012, by Stian Svendsen and Dragefjellets Musikkorps, Bergen (BrassWind Festival)

Dedicated to Jim Gourlay

Triade

(The Angels of Destruction)

(1994, rev.97/01) for Large Wind Ensemble (manus) (dur: 14:30)
Commissioned by ISCM Norway and Dragefjellet Symphonic Band with support from the Norwegian Composer's Fund

Vår jord, vår evighet

(Our earth, our eternity)

(1994) for Sop, Bar, Mixed-Choir, Strings(1-1-1-1-0), Wind Band (manus) (dur: 30)
Tekst (No): Rolf Jacobsen. A cantata based on poems by Rolf Jacobsen. Commissioned by Tromsø Orkesterforenings Janitsjarorkester for the 250th Anniversary for the City of Tromsø

Introduction

Commissioned by Manger Musikklag in 1989. A short concert opener. I quote a couple of Norwegian Folk Tunes to make a musical picture of the Vikings running from the seashore to face a battle. They used to drink something made of mushrooms to prevent fear and pain - They became Berserkings!

Pang! (Introduction no. 4)

Pang! was comissioned by Bispehaugens Ungdomskorps (Bispehaugen Concert Band) in 1998.  
"Pang" is an onimatopoeia that discribes the brutal forces unleashed from the very first bar. The stream of energy contiunes throughout the piece.
The version for brass band was written for Manger Musikklag and recorded by them on GRCD 03.

Cantilena - Cradle Song

For Trombone and Concert Band

[PUBLISHER: Norsk Noteservice A/S]

Stykket ble komponert i 2001 på bestilling fra Rødovre Concert Band (The Danish Concert Band ). Det er komponert med tanke på solisten Jesper Juul Sørensen. De to har samarbeidet i tidligere prosjekt også. I 1998 bestilte og uroppførte Jesper «Concerto for Trombone and String Orchestra», i 2001 uroppførte han «Skuld» for solo-trombone i Bergen og medvirket i oppføringen av «Crossing Lines» på samme konsert.

«Cantilena» har undertittelen «vuggesang». Komponistens yngste datter nærmet seg sin ett-års dag og vuggesanger var en naturlig del av hverdagen.
Vuggesang som fenomen ble også en idé - ikke at alle skal sovne(!) - men den ofte nedtempede karakteren disse sangene har, ble noe som skulle få prege verket.

Stykket er ikke en enkel sang, men det skal være sangbart (cantilena betyr sang). Solo-stemmen er tenkt som en lyrisk og sangbar linje som de akkompagnerende stemmene bygger opp rundt. Komponisten har valgt taktarter der 3-takten ligger som en underdeling, noe som gir en vuggende karakter.

Stykket ble det første i en serie verk for messinginstrument der det sangbare og syngnde utforskes.

A Concertino for Trombone and Concert Band, in one movement. Commissioned by Jesper Juul. 13:00

Cantilena II - Mountain Song

Composed in 2004-05.
Cantilena II - Mountain Song is scored for euphonium (solo) and small wind ensemble: Flute, Alto Flute, Oboe, Eb Clarinet, 3 Bb Clarinets, Bb Bass Clarinet, Alto Sax, Tenor Sax, Bassoon, F Horn and Vibraphone. Dur: 10:00.

The piece is a part of a cycle of works exploring different aspects of lyric music played by brass instrument. Not only a singing solo line, but also how the whole ensemble can "sing" with the soloist. In Mountain Song the surrounding support from the group of wind instruments, almost echoing the Euphonium, as if the soloist were playing in a mountain scenery gaining echo as a result.

 

Awakening

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

Verket ble bestilt av Manger Musikklag i 1990 og urfremført av dem.

Jeg tok utgangspunkt i at stykket skulle utvikle seg i lange crescendi fram til et dynamisk høydepunkt i sluttaktene.

Awakening, oppvåkning, har en betydning da stykket representerte et ønske om å finne en vei jeg kunne følge som komponist, spesielt i arbeidet med å skrive for blåsere, uten å være nødt til å tenke kommersielt. Resultatet ble en blanding av modalitet og riff-aktige motiv.

I 2017 instrumenterte jeg stykket for Wind Ensemble (orkesterblås og slagverk) på oppdrag fra Trond Sæverud og Galveston Symfoniorkester (Texas, USA).

Awakening is structured as a series of long crescendi.
Awakening also pointed out a new direction for me when writing for wind. and brass instruments, an energetic style based on extended modality and short riff-like motives. 

Awakening was commissioned by Manger Musikklag in 1990.

In 2017 I made a version for Wind Ensemble (Orchestral Winds and Percussion), commissioned by Trond Saeverud for Galveston Symphony Orchestra (Texas, USA).

Arctic Funk

Published by Noteservice

Arctic Funk ble komponert våren 1991 på bestilling fra Tromsø Brass og daverende dirigent Tor Godal. Stykket har blitt mye spilt siden den gang og har vært en gjenganger på konsertprogram både i inn- og utland.


After composing «Introduction» in 1989 and «Entrada» in 1990 I got a new commission on an introduction-piece (in 1991), this time from Tromsø Brass. Tromsø is a city in the north of Norway, but despite the cold and snowy winters, it is famous for it´s night-life!
In Arctic Funk you might get a feeling of a party that take place between ice-rocks and snow-wrapped mountains.

Labyrint

Labyrinth

Verket ble bestilt av Borge Musikkorps i anledning 450års jubileet for Fredrikstad by.

En av føringene i prosjektbeskrivelsen var:
"Målet er å få skrevet et stykke som kan ha linker til Fredrikstad og musikken fra byen,
men i et moderne tonespråk fra 2017."

Jubileumsklangen

Fellesnummeret, et av musikkstevnets faste innslag, er en interessant idé.

Jubileumsklangen er et fellesnummer alle korpsene tar del i, men samtidig tar verket hensyn til at det er umulig å spille sammen når så mange møtes. Nettopp det usynkrone er en grunnidé i verket.

Idéen er at så mange korps som mulig deltar. Rent praktisk løses det ved at det er dirigenter strategisk plassert som viser plakater som indikerer hvor og når det skal spilles.

Jubileumsklangen er bestilt av NMF og skal urfremføres i Bergen sommeren 2018 i forbindelse med landsstevnet der og markeringen av Musikkorpsenes år.

 

 

Grim

Grim er en folkloristisk pastisj, men også noe musikk som er jazz-inspirert. Tittelen er hentet fra ordet "grimen", et troll som lever i vann. Han lærer felespillere å spille hvis de ofrer mat til han om natten i en foss som vender mot nord.
Stykket slutter med et tema fra en marsj: Sandvikeguttenes marsj. Dette sitatet er en hyllest til dem som bestilte musikken.

Bestilt av Sandvikens Undomskorps i 1998.
I 2018 ble stykket lett revidert i samarbeide med dirigent Christian Breistein og Midtun skoles musikkorps.

------------------------

Grim is a folkloristic pastiche, but you also get some more jazz inspired music.

The title is derived from the word "grimen", a troll that lives in water.
He teaches fiddelers how to play if they offer him food a Thursday night in a north-faced water fall.
The piece ends with a theme from a march: "Sandvikguttenes marsj", to salute the band that commissioned the music.

Commissioned by Sandviken Ungdomskorps in 1998.
In 2018 I did a little revision of the piece in cooperation with the conductor Christian Breistein and his band Midtun School Band.

Duration: ca. 6 min.

Frånarormen

Frånarormen er et fabeldyr fra folkevisediktningen.
Det kan være snakk om en linnorm med to korte vinger og to bakben, eller det kan være snakk om en drage. Frånarormen er bl.a. nevnt i folkevisen om Olav og Kari, en av de mest betydelige middelalderballadene. 

Jeg har benyttet fire folketoner fra Telemark som inneholder tematikk omkring denne mystiske ormen. Disse er mikset sammen i et forsøk på å beholde folkemusikkdåmen i et stykke som ikke skal fremstå som et rent arrangement, men som en komposisjon over de gamle melodiene. 

I visen "Frånarormen og Islandsgalten" kommer en gutt som gjeter sauer i kontakt med ormen, men lokker denne til å sloss med Iselandsgalten. Noen steder står det Jutelandsgalten. De to skapningene dreper hverandre og gutten står igjen med rikdommen (gullet), noe som tyder på at det er snakk om en drage (den voktet alltid en skatt). 

Stykket ble komponert i 2011 i anledning Den Kongelige Norske Marines Musikkorps sin markering av at det var femti år siden den australske pianisten og komponisten Percy Grainger døde.
Det var også hundre år siden Graingers store Norges-turné som inneholdt konserter i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten. 
Turnéen kalte de "Percy Grainger revisited".

Urfremført av Den Kgl Marines Musikkorps med Wolfgang Plagge som solist.

Kan fremføres uten piano. Det står instrukser om dette i slagverkstemmene. 

Torstein Aagaard-Nilsen 

Rendezvous

Grieg mash-up

Commissioned by Krohnengen Brass Band for their 50th Anniversary in 2019.

 

Rendezvous has three is devided into three sections.
Each part are referring to Edvard Grieg's own titles. , 

but twisted, to make sure that everybody understand that this

music is a mash-up of themes Edvard Grieg used in opus 54 (for piano) 

and opus 61 (songs for children).

1. Trolltog med avsporing (March of the Trolls derailment)

March of the Trolls is a famous part of Edvard Grieg lyric pieces, opus 54.

2. Klokkeklang i feil sang (Bell ringing in wrong tune)

Bell ringing show that Grieg was one of the first composers to write the way impressionists did. 

What happens if this beatiful piece is combinded with 

several other themes from the same book? It somehow works in its own way.

3. Pep talk til Blakken (Pep talk to Blakken)

The riff used in the first part becomes an important part of the 

third part: a funky treat of the childrens song "Kveldssang for Blakken" (evening song for Blakken).

I felt that a rather tired old horse needed a pep talk more than a slow tune. So that is why you get this music(!) - and this is how my rendezvous with Grieg ends.

Not sure what maestro Grieg would have thougt... 

but, I have read that the fiddlers that played the tunes Grieg used 

was not happy with the way Grieg used them. 

So there you go...

Three Fancies

Three Fancies for Wind Ensemble

I 2012 komponerte jeg Fancies for B3 – Bergen Treblåsensemble. Tre av satsene derfra bearbeidet jeg i 2022 for wind ensemble og kalte stykke Three Fancies.

Fancy er en betegnelse på instrumental renessansemusikk av fri karakter og henger tett sammen med ordetfantasy.

Jeg har brukt tittelen både av den grunn, men også fordi «fancy» noe er å like noe. Jeg flørter i denne musikken med rytmer og riff som gir assosiasjoner til jazz og fusion.

Jeg må også innrømme at jeg aldri glemmer å ha spilt kvintettarrangementet av «Fancies, Toys and Dreams», musikk av den engelske renessansekomponisten Giles Farnaby.

Three Fancies er derfor tenkt å være et upretensiøst stykke musikk i tre satser som kanskje kan være kult å høre på.

Cantilena V - Elegy

Cantilena V - Elegy for Bassoon and Wind Ensemble

Cantilena V - Elegy

for

Bassoon and Wind Ensemble

Cantilena V - Elegy ble bestilt av DOR - Norsk Dobbeltrørlag i anledning DOR-fest i Trondheim i 2023.

 

Punkprelude

PunkPrelude

Bestilt av Samarbeidskorpset Sotra Vest og Ulveset, ved dirigent Andreas Lien Røe til NM i 2016. 

I 1991 komponerte jeg Introduction and Ounk for Hordabø skulemusikklag. Jeg var deres dirigent og ville skrive noe nytt og litt annerledes som samtidig kunne spilles av de yngste, samt at noe der var flinke og øvde.

Mange år senere ble jeg kontaktet av Andreas om dette stykket, og om jeg kunne legge til noe mer, slik at skolekorpsene han skulle ha i NM 2016 kunne bruke det der. Slik Ble Punk Prelude komponert. Noen av idéene fra Introduction and Punk finnes også i Punk Prelude, men stykket har likevel et selvstendig preg, et stykke musikk som driver avgårde i høyt tempo, men samtidig kikker seg litt tilbake. 

Torstein Aagaard-Nilsen

Nord

North

Bestilt av Tromsø Orkesterforenings Janitsjarkorps i anledning hundreårsjubileet i 2023.

Urframført i Tromsø Domkirke 17.11 2023, dirigert av Marius Slåttsveen.