Fabellandet

(2009/2010) for 3-3-3-3-4-3-3-1-perc-(additional ensembles, childrens chorus) strings (MIC) (dur: 65)

Commissioned by Ung Symfoni/Kjell Seim with support from the Norwegian cultural fund

Fraxinus Excelsior

Fraxinus Excelsior er det latinske navnet for tresorten Ask. Ask har også gitt navnet til Asker, til og med kommunevåpenet bærer tydelig preg av det, aå på den måten er forbindelsen mellom tittel og korpset åpenbar.

Jeg synes også at det latinske navnet har noe verdig over seg. Excelsior betyr bl.a. "alltid oppover", noe som jeg mener man kan lese som et generelt motto for et hardtarbeidende skolekorps.

Stykket er spesielt designet for korpsets besetning. Allerede i innledning trekkes noen utøvere frem. Alt-saxofon, trompet, trombone, euphonium og tuba spiller solistiske passasjer gjennom hele stykket.

I tidligere tider kalte man denne formen for concerto grosso. Man kan si at jeg er litt inspirert av den måten å organisere besetningen på. Jeg har også forsøkt å sikre at instrumentasjonen forøvrig passer musikantene i Asker skolekorp. Her har dirigent Tanja Räsänen vært en viktig informant!

Musikalsk sett fremstår stykket som en lek mellom en velkjent skalatype, som i blues, og motivisk arbeide som ikke nødvendigvis kjennetegner bluesen i det hele tatt. Dermed oppstår det forhåpentligvis friksjon mellom det som ligger opplagt for våre ører og det som ikke gjør det.

Jeg håper også at valg av rytmer og akkorder tenner en gnist i korpset. Det er da sluttresultatet - selve fremføringen - blir aller best.

Tusen takk til Tanja Räsänen som tok initiativet til at stykket skulle skrives.

Torstein Aagaard-Nilsen


Fraxinus Excelsior ble bestilt av Asker skolekorps i anledning 90 års jubileet i 2015,
med støttet fra Norsk kulturråd.

 

 

Nocturne

Totem

Concerto Grosso

for Brass Band and electronics

[PUBLISHER: Norsk Notervice AS]

Stykket ble til på oppdrag fra Knarvik Skulekorps fra Knarvik i Nordhordland ikke langt fra Bergen. De ville utforske bruk av elektronikk i samspill med tradisjonelt brass band. Verket ble framført som selvvalgt stykke i Norgsmesterskapet for skolekorps i 2008 ed komponisten som dirigent. De beviste der at det er mulig å blande et tradisjonsbundet ensemble som brass band med moderne elektroniske klanger.

Totem er et musikalsk møte mellom en indiansk trefløyte (bearbeidet elektronisk), datamaskinklanger og musikk for brass band. I dette møtet oppstår nye klanglige landskap med skulpturer, “totemer av musikk”, inspirert av dette spesielle indianske kunstverket, som forteller viktige indianske historier og hendelser ved hjelp av symboler skjært og malt, eller montert, inn i tre og stein.

Solistgruppen kornett, horn, trombone, eufonium, Eb tuba og vibrafon (slagverk) og elektronisk musikk har ulike roller i verket. 
De veksler mellom rene solistpassasjer og rolle som ledende instrument i tutti-parti.


Totem is a mix of brass band music, indian flute (manipulated electronically) and sounds made on a computer. The project was part of "between accoustics and electronica, a project initiated by the Norwegian Band Federation.

It is a totem in music inspired by the book "The Earth Shall Weep: A History of Native America" by James Wilson. An Indian Totem is a kind of story-telling artefact and the piece is a translation of this elements into music.

Seven soloists play an important role: Cornet, Horn, Trombone, Euphonium, Tuba, Vibraphone and CD (or a computer).
ound/blue/footer_anchor.png

Jubileumsklangen

Fellesnummeret, et av musikkstevnets faste innslag, er en interessant idé.

Jubileumsklangen er et fellesnummer alle korpsene tar del i, men samtidig tar verket hensyn til at det er umulig å spille sammen når så mange møtes. Nettopp det usynkrone er en grunnidé i verket.

Idéen er at så mange korps som mulig deltar. Rent praktisk løses det ved at det er dirigenter strategisk plassert som viser plakater som indikerer hvor og når det skal spilles.

Jubileumsklangen er bestilt av NMF og skal urfremføres i Bergen sommeren 2018 i forbindelse med landsstevnet der og markeringen av Musikkorpsenes år.

 

 

Fusion

Fusion er en tittel valgt ulike flere grunner. Den ene er at ordet representerer en musikkstil som har oppstått fordi sjangre har blitt blandet.
Det andre er at 1. januar 2020 fusjonerte tre små kommuner i Nordhordland til én, da Lindås, Meland og Radøy ble til Alver kommune. Både jeg og bestiller, Manger skulemusikklag, er hjemmehørende her, og bor på Manger på Radøy.

Idéen min var å finne ut om jeg kunne pode min egen musikk med folkemusikkelementer. Og da utelukkende stev og slåtter fra de tre nevnte kommunene. 

Folkemusikk baserer seg utelukkende på folks minner. I stykket mitt har jeg klippet opp melodiene og brukt fragmenter til å skape en musikalsk minnebank,
og til å gi min egen musikk et folkloristisk preg. På et sted i stykket akkompagnerer skolekorpset et mer enn 60 års gammelt opptak av en lokal spelemann.

Folkemusikken har i hundrevis av år blitt overlevert muntlig. Enten ved at sangen gikk fra mor/far til barn, eller en spelemann spilte og en annen lærte.
Midt på 1800-tallet var innsamling av norsk folkemusikk en viktig del av identitetsbygging i et ungt Norge. Både Edvard Grieg og andre benyttet de innsamlede tonene i egne verk.

Og noen ganger skrev de selv ned det de hørte. Dette har blitt viktige bidrag i å bevare vår kulturarv.

Feleslåtter fra Nordhordland finnes i Arne Bjørndals samling ved universitetet i Bergen, og i folkemusikksamlingene ved universitetet i Oslo.
Da jeg søkte på nettet og i boken Folkesongar i Hordaland (av Reidun Horvei),
fant jeg bl.a. nedtegnelser gjort av Martinus Monstad fra Lindås.

Navnene Vilhelm Askeland og Ananias Brattetaule var kilder, begge fra Radøy (hhv Manger og Sæbø). Jeg fant også et artig stev i et opptak tatt opp i en stue nord på Radøy i 1958. Der synger den da 95 år gamle Andreas Olai Dahl.
Jeg fant også et par slåttestev med opphav i både Lindås (Solveig Styve)
og Meland (Randi Skurtveit).

Takk til Kjersti Wiik for inspirerende samtaler, og for å generøst dele sin kunnskap om lokal folkemusikk, for å være en viktig innsamler av tradisjonsmusikken vår, og for å fremføre den.

Durata: 13:40

Bestilt av Manger Skulemusikklag med støtte fra Norsk kulturråd.

Fusion har fem deler:

1. Fragmenter (Fragments)

2. Dans 1 (Dance 1)

3. Det var ein gong (Once upon a time)

4. Eit minne (A memory)

5. Dans 2 (Dance 2)

Punkprelude

PunkPrelude

Bestilt av Samarbeidskorpset Sotra Vest og Ulveset, ved dirigent Andreas Lien Røe til NM i 2016. 

I 1991 komponerte jeg Introduction and Ounk for Hordabø skulemusikklag. Jeg var deres dirigent og ville skrive noe nytt og litt annerledes som samtidig kunne spilles av de yngste, samt at noe der var flinke og øvde.

Mange år senere ble jeg kontaktet av Andreas om dette stykket, og om jeg kunne legge til noe mer, slik at skolekorpsene han skulle ha i NM 2016 kunne bruke det der. Slik Ble Punk Prelude komponert. Noen av idéene fra Introduction and Punk finnes også i Punk Prelude, men stykket har likevel et selvstendig preg, et stykke musikk som driver avgårde i høyt tempo, men samtidig kikker seg litt tilbake. 

Torstein Aagaard-Nilsen