Abstractions

(1990) Verket ble bestilt av Norges Musikkorpsforbund som pliktnummer til NM for Brass Band 2. divisjon (nå 1. divisjon) til konkurransen i 1990.

Publisher: Noteservice

Satstitlene er abstraksjoner der synsoppplevelser er tenkt gjenskapt som musikk, altså en abstrakt fremstilling av et motiv, likt et abtrakt bilde der man ikke umiddelbart kan se likheten.

1. Aurora Borealis (Lento espressivo) 
Inspirert av Nordlyset som kan være svært intenst vinterstid.
Det er aldri i ro og antar nye fasonger og farger hele tiden mens det farer over nattehimmelen.

The first movement is inspired by the northern lights. It constantly changes in colour and shape.

2. Rocks (Moderato ben ritmico)
I denne satsen er tittelen et ordspill. Ordet “rock” er velkjent i musikken, men er også en enorm stein eller del av et fjell.

The title of the second movement is a play with the word "rock" is a well-known word describing a musical genre. But it is also a giant stone or a part of a mountain.

3. Seascape (Allegro dansante)
I denne satsen forsøker jeg å fange ulike aspekter ved havet, samtidig som satsen samler opp musikalske idéer fra de to foregående satsene. Denne satsen viderefører, oppsummerer og avslutter verket.

The third movement is inspired by different aspect of the sea. It also sums up different ideas that occurs in the two previous movements to round off the whole piece.