Double Concerto

Dobbeltkonsert

For solo trompet og solo trombone, perkusjon og strykere.

Bestilt av David Friedrich i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester.

Solister: David Friedrich, trombone og Frank Braafhart, trompet.

I en prosjektskisse kalte jeg prosjektet fanfarer og melodier. Trompetens fortid som signalinstrument er høyst tilstede i dag også. Trombonen har, på grunn av sliden, alltid spille trinnvis melodisk, og dermed bl.a. kunnet doble korstemmer.  Til tross for et antatt felles opphav med trompeten (de heter på en måte det samme, da trombone betyr stor trompet), har de hatt ulike oppgaver. Signalinstrument versus sakralt instrument.

Et annet fenomen er solistinstrumentenes kropp. De er eldre enn strykeinstrumentene og har en iboende intonasjon som baserer seg på naturtoneskalaen. Jeg valgte noen steder i verket å sette naturintonasjonen opp mot den tempererte. Det resulterer i noe som kan beskrives som skjeve intervall. 
Noen av motivene som utvikles er også direkte utledet av naturtonene. Dette er velkjente kombinasjoner av toner, og det gir en gjenkjennelse av noe som har vært hørt så lenge mennesket har blåst på noe for å fremkalle toner.

På denne måten forsøker jeg også å skape en «sympatisk musikk», forstått som en musikk som er harmonisk og tematisk imøtekommende. Ved å velge bort omtrent alt som kan gjøres av moderne spilleteknikker, ville jeg prøve å snu fokuset fra instrumentene som kilde til klanglige eksperiment, til å finne hjem i den naturlige, naturgitte klangen.

Birkeland/Manger, Februar 2021

Torstein Aagaard-Nilsen

[Jeg har i flere arbeider kalt teknikken min for objektbasert. Et objekt kan være en type akkord, et motiv, en tonalitet, ja, hva som helst, egentlig. Objektene blir mine byggeklosser. Slik har ogaå arbeidet med dobbeltkonserten fungert. Små idéer har blitt koblet sammen til kjeder av utsagn. De blir som avsnitt i musikken. Når flere mindre skisser monteres, dannes formen. Både det som lar seg sømløst sammenføye og det som skaper brytninger.]