Concerto for Bb Cornet

Version for Brass Band (1993), Wind Band (2013). Also a version for Bb Cornet and Piano.

Norsk Noteservice

Commissioned by Manger Musikklag with support from The Norwegian Renumeration Fund. “Concerto for Bb Cornet and Brass Band” is dedicated to Rune Gundersen who premiered the piece in Bergen 08 May 1994

Som arbeidstittel hadde jeg satt “en klassisk konsert” fordi jeg forholdt meg til satsforløpet H - L - H, men konserten føltes allikevel ikke klassisk i den retningen begrepet oftest brukes.
Mitt utgangspunkt var både å fange og fenge utøveren som jeg da visste ville bli Rune Gundersen. For at musikken skal nå frem, er det viktig at solisten engasjeres, noe som vil smitte over på publikum. Konserten er bestilt av Manger Musikklag og skrevet med tanke på Rune.

Det har det følsomme, nysgjerrige og impulsive kombinert med en høyt utviklet teknikk og allsidighet som kjennetegner Rune som musiker. Dette var egenskaper jeg ville forsøke og få frem i kornett konserten.

1. FANFARE
Denne satsen har en bastant karakter som gir solisten følelsen av å være “i rampelyset”. Jeg vil kalle den en “her-er-jeg”- sats!

2. MELODY
Solisten pakkes inn i en kald atmosfære. Det er noe resignert over musikken og solisten står ensomt frem. Lytteren vil ikke finne en klar melodi, men oppleve at solisten symboliserer melodien - noe vakkert, et bilde på verden slik den kunne ha vært.

3. IMPROVISATION
En variert sats - ulike effekter og partier tilkjennegir nysgjerrighet og impulsivitet.
Siste del er inspirert av dagens rytmiske musikk og gir satsen et slags scherzandopreg til slutt.

I 2013 instrumenterte jeg verket for windband.


In English:

The piece is written in a classical three movement concerto form. I knew the soloist I was writing for very well, and could make the solopart based on his strengths as a cornet player.


1. FANFARE
A show-off for the soloist. No traditional entrance, thou. The soloist just start to play, joining the fanfare-like dotted motives

2. MELODY
The soliste stands alone in a cold atmosphere. The movement is called "melody" but no real melody is heard. It is more like something that could have been a melody.

3. IMPROVISATION
A varied movement, like beeing improvised, and new ideas occur all the way. The final part that is based on modern rhythms, and end the piece in a "scherzoso"-way.