Cantilena V - Elegy

Cantilena V - Elegy for Bassoon and Wind Ensemble

Cantilena V - Elegy

for

Bassoon and Wind Ensemble

Cantilena V - Elegy ble bestilt av DOR - Norsk Dobbeltrørlag i anledning DOR-fest i Trondheim i 2023.

 

Dette er den femte "cantilena" i en serie verk jeg har komponert de siste tyve årene. Alle har det til felles at det er et blåseinstrument som er solist. Her utforsker jeg det sanglige på ulike måter. Ikke nødvendigvis i en melodi, men i en sanglig karakter. 

En grunnleggende egenskap som dyrkes frem i instrumentalutøvelse er "sangen". Vi skal tenke sangbart når vi spiller en frase.

Sang, som i sunget musikk, speiler følelser. En blåser som synger i sitt instrument, skal, uten tekst, gjøre det samme. Ha en sinnstemning i hodet. La den komme ut gjennom instrumentet.

Elegi henspeiler på den dystre undertonen i verket. En reaksjon på dagens menneskapte lidelser som desverre har grusomme historiske paralleller.
Skal vi aldri lære?


Torstein Aagaard-Nilsen