Arctic Landscape

(1992) for Wind Band (dur: 16:30)
Commissioned by Karl Ole Midtbøe and The Bergen Military Band

Published by Noteservice

Above the Polar Circle you will find a landscape that challenge our senses and makes deep impact.

Many words are written and spoken about the land of wind, ice and never-ending summernights. Many myths and legends have occured as a result of the very strong presence of the natural forces.

Arctic Landscape is a reflection of strong experiences of the nature in the north of Norway (The Lofot-islands) where I grew up.

Arctic Landscape was commissioned and performed in 1992 by the Military Band of Bergen, Norway and their conductor (at that time), Karl Ole Midtbø.


Nord for polarsirkelen finner vi et landskap som utfordrer våre sanser og setter dype spor i oss.

Mye er skrevet og sagt om landet mot det ytterste nord - mange myter og sagn har oppstått på grunn av naturens utrolige tilstedeværelse.

“Arktisk landskap” er en gjenspeiling av sterke naturopplevelser, hentet fra min oppvekst på Austvågøy (Kabelvåg) i Lofoten.

Verket er ingen pastoral klisjé, men jeg forsøker heller å la naturen komme til uttrykk i musikken, slik underbevisstheten tolker den- nakent og direkte.

Takk til Karl Ole Midtbø som bestilte stykket på vegne av FMKV i forbindelse med 200-års jubileet september 1992.
http://torsteinaagaardnilsen.no/old/templates/yoo_noble/images/background/blue/footer_a