Fem Elementer

Five Elements

Bestilt av Edvard Grieg Kor med støtte fra Det Norske Komponistfond
Published by Norsk Musikforlag

Diktet "Fem elementer" tar utgangspunkt i antikkens Hellas og teorien om
de fire elementene jord, vann, ild og luft. I taoismen finner man også tre som et element. Diktet er slik sett en sammenstilling av tenking som har preget filosofi både i østen og vesten i flere tusen år. Sammenstillingen representerer også en personlig vinkling - de er hverdagsfilosofiske - og står helt utenfor en akademisk tradisjon. Kjelsrud tekster er f.eks. ikke knyttet til taoismens idé om naturgitt type, men en personlig beundring for akkurat det elementet hun sier noe om.

Musikken er ikke komponert for et tradisjonelt blandet kor, men et åttestemmig solistkor. Hvert av diktene har fått en farge, og jeg har til tider tenkt som om jeg skrev for et instrumentalt ensemble. På samme måte som tekstene representerer en fri assosiasjon, er jeg igjen fri i min fortolkning av disse betraktningene, men forsøker å fange noe av essensen.
Ild har fått karakterbetegnelsen "Ardente" (= ild, brennende)
Jord: "Devoto" (= hengivent, ærefryktig)
Luft: "Animare" (= livgivende)
Vann: "Senza peso" (= vektløst)
Tre: "Amoroso" (= med kjærlighet)

Fem elementer

Ild

Vi har fanget vår respektløse venn
Nå kan vi fredfullt stirre inn i temmede flammer

Jord

Den som graver finner mat og gull
Veiene strukket over jordens skorpe bærer oss hjem

Luft

Fyll lungene med duft av nyslått gress før det er for sent
den som kunne sveve fritt i fuglenes domene

Vann

Vektløs frihet kjøler sommervarme kropper
En isbit klirrer i mitt glass

Tre

Av tre bygges tomme hus og hjerterom
Levende styrke - vakker, livsnødvendig symbiose

(Malin Kjelsrud)

The poem "Five Elements" by Malin Kjelsrud is a musing over the elements from ancient philosophy. Classical greek philosophy proposed to explain the complexity of nature and the universe with four elements: fire, earth, air and water. From eastern thinking Kjelsrud includes wood as a fifth element. She does this not in an academic tradition or in a new age way, but the poem represents what I like to think of as a daily life perspective constructed like aphorisms: each element has got two sentences.

The Edvard Grieg Choir is not a choir in the traditional understanding of the word, like a mixed choir, etc. They are an ensemble of eight soloistic voices. This gives extrordinary possibilities when composing. I try to use this knowledge as a way of writing instrumental music for voices and treat each voice as an unique instrument. Each voice can then be exposed in solos, duets etc., but also blend in to form a homogenous sound of mixed voices that we are all very fond of.

Since I regard the poem as a free association upon the elements, my
interpreation of the poem is agian free. I have tried to grasp the essence in each verse. Each verse, or element, becomes a movement in a five movement piece. It has got its own colour and character. It make each movement contrasting each other:

1. Fire: "Ardente" (fire, burning)
2. Earth: "Devoto" (with devotion)
3. Air: "Animare" (life giving)
4. Water: "Senza peso" (weightless)
5. Wood: "Amoroso" (with love)

Five Elements 
(by Malin Kjelsrud)

FIRE

We captured our wild and wayward friend

To stare in peace through flames now tamed

EARTH 

One who digs finds food and gold

The roads which bind the earth’s crust bear us home


AIR

Fill your lungs with the breath of grass, don’t leave it too late

And then soar freely into the birds’ domain


WATER

Weightless freedom cools our hot-summer bodies

An ice cube rings within my glass 


WOOD

Our empty wooden houses become heart-rooms

The welcoming force of life, beautiful and mutual


(English version by Lorentz Lossius)