Bør

(2013-14) Tre stykker over et dikt av Stein Mehren, for saxofon og strykeorkester.
Bestilt av Ola Asdahl Rokkones med støtte fra Komponistenens vederlagsfond.

1. sats: "...vekten av det lys..." (study no. 1 for Alto Saxophone and String Orchestra)

2. sats: "...som alle begynner å glitre..." (study no. 2 for Alto Saxophone and String Orchestra)

3. sats: "...gåten er ikke tid og rom..." (study no. 3 for Alto Saxophone and String Orchestra)
-----------------------

Verket Bør er formet som tre studier for alt saxofon og strykeorkester over et dikt av Stein Mehren, fra samlingen Det andre lyset (1989). 

Studiene handler både om å studere diktet – og studere saxofonen.

Diktet er skrevet som ett utsagn, men er delt i tre vers. Hvers sats i stykket har en setning fra diktet som satstittel. Når jeg komponerte musikken, diktet jeg musikk over diktet, en form for fri assosiasjon rundt ordene. 

Men musikk vil alltid være noe annet enn ord, så mye mindre konkret. Likevel kan vi noen ganger kalle musikken vi hører «poetisk». Hvilken kvalitet er det når musikken er slik? Det ville jeg gripe fatt i, jeg ville skrive poetisk musikk. 

Bør er også et dypdykk i saxofonens helt spesielle mulighet for å skape vakre flerklanger (multiphonics), og en tanke om at alt rundt soliststemmen ikke lever et eget liv, men er avhengig av saxofonens tilstedeværelse. At noen hører fra solisten gjør og responderer på det. Som det står i diktet: «At det er noen her, noen som ser det»

 Bør ble bestilt av Ola Adahl Rokkones med støtte fra Komponistenes vedrlagsfond.

Birkeland/Manger

Torstein Aagaard-Nilsen

Bør

Vi bærer demringen i oss
Vekten av det lys
som mørket styrter gjennom

Lyset, et rom i tiden
med et uendelig antall vegger
som alle begynner å glitre

Gåten er ikke tid og rom
Men tilstedeværelsen. At det er
noen her, noen som ser det

(Stein Mehren, Det andre lyset, dikt 1989)