Three Fancies

Three Fancies for Wind Ensemble

I 2012 komponerte jeg Fancies for B3 – Bergen Treblåsensemble. Tre av satsene derfra bearbeidet jeg i 2022 for wind ensemble og kalte stykke Three Fancies.

Fancy er en betegnelse på instrumental renessansemusikk av fri karakter og henger tett sammen med ordetfantasy.

Jeg har brukt tittelen både av den grunn, men også fordi «fancy» noe er å like noe. Jeg flørter i denne musikken med rytmer og riff som gir assosiasjoner til jazz og fusion.

Jeg må også innrømme at jeg aldri glemmer å ha spilt kvintettarrangementet av «Fancies, Toys and Dreams», musikk av den engelske renessansekomponisten Giles Farnaby.

Three Fancies er derfor tenkt å være et upretensiøst stykke musikk i tre satser som kanskje kan være kult å høre på.

I wrote a piece called Fancies for the wood wind ensemble B3 from Bergen (Norway). This ensemble has no brass or percussion included.

In 2022 I reworked three of the movements for wind ensemble with brass and percussion instruments.

Instrumental music of a free character from the renaissance area was called fancy. The word is closely connected to fantasia. To fancy something is to like something.

In this piece I write music I fancy by alluding to jazz and fusion. 

I also have to admit that I never forget having played the beautiful “Fancies, Toys and Dreams” by the English virginalist Giles Farnaby, arranged for brass quintet.

Three Fancies is meant to be an unpretentious piece of music that might be cool to listen to.