Stråler fra en rød sol

Rays from a Red Sun

Stråler fra en rød sol

Stykket er for fløyte og klarinett og ble omponert for to medstudenter ved Musikkonservatoriet i Bergen i 1989. 
En versjon for alt saxofon og klarinett ble laget i 2022 og fremført på BrassWind Festivalen i Bergen.

I årene etter Tjernobyl-ulykken (1986) var alle i min generasjon opptatt av hvordan radioaktivt avfall ville påvirke livene våre og og våre etterkommeres liv. Vi ble også mye mer opptatt av hva som kunne utgjøre en fare for oss. Forurensning generelt var kommet på dagsordenen, ikke minst ødeleggelsen av ozonlaget, som førte til totalt forbud mot visse gasser brukt i kommersiell sammenheng, og økende smogproblem rundt om i verdens metrolopoler pga forurensning fra biler og industri, som ga signal om at mennesker måtte finne løsninger. 
Likevel har helsefarlige, noen ganger livfarlige situasjoner, en helt merkelig og aburd estetisk dimensjon. Det handler om hvordan vi sanser og opplever.
Stråler fra en rød sol er et stykke om en vakker sol som er rød pga forurensende partikler i luften som hindrer oss i å se sollyset slik det skal ses.

Rays from a Red Sun
A piece for Flute and Clarinet composed in 1989.
A version for Alto Saxophone and Clarinet was made in 2022 and performed at the BrassWind Festival in Bergen.

The title is about the rather strange situation when something quite beautiful is caused by pollution. Adoring a red sun when the colour is caused by smog.
When we burn wood to keep warm we pollute the air. When we do a cruise in the arctics and adore the scenery we pollute the same area.
Can it be so that our esthetic senses is a part of the problem why we don't want to change our behaviour in a dramatically different way? 
In general we don't see the problems if it represent something pleasant.