Blue Portrait

(2008) for Solo Clarinet
Commissioned by Rolf Borch

Composed 2008

Publisher: MIC

I Blue Portrait søkte jeg å finne en måte å uttrykke en spesiell følelse, lage et portrett i musikk og forsøke å interpretere én forståelse av fargen blå. Kanskje kan utdraget fra Stein Mehrens dikt "Blått" uttrykke det jeg forsøker å si:

In Blue Portrait I wanted to find a way to express a certain kind of feeling, to make a portray in music and to try to interpret one understanding of the colour blue. Maybe an extract of a poem by Stein Mehren is the best way to express what I mean:

".. Og det er bare her i det skingrende blå 
nettopp her hvor sjelen løsner og flyr
er det den begynner å jage etter en kropp
å være i, å elske seg selv i, ruse seg i
Og det er bare her at det blå er så blått"
(Stein Mehren: utdrag fra diktet "Blått" i Nattmaskin, dikt 1998)

Blue Portrait was commissioned by Rolf Borch with support from the Norwegian Composer´s Fund.

World premiere 07.10.2011 at Harpa - Reykjavik, Iceland, Einar Jóhannesson