Triptych

Triptych er skrevet på oppdrag fra Rune Alver som en del av et prosjekt han har kalt "brass møter klassisk". Musikken i pianopartiene er et bearbeidet utvalg fra de tre suitene Øyeblikksbilder som ble komponert for Rune Alver i tidsrommet 2021-2023. Støttet av Komponistenes vederlagsfond.

I Triptych settes disse musikalske utsagnene etter hverandre, og opp mot hverandre, i tre satser: Første sats har et folkloristisk preg.
Andre sats er mer preget av alvor.
Tredje sats er lys og optimistisk.

Formessig vil verket oppleves som en reise i ulike stemninger, musikalske landskap, farger og øyeblikk. Ikke ulikt slik en virkelig reise kan utarte seg. Sammenhengen skapes underveis, men kanskje mest når vi har vært igjennom det hele og skal bearbeide hva vi har vært vitne til.

September 2023 Torstein Aagaard-Nilsen