Mutant Sonorities

(2013) for Brass Band (dur: 14)

(Noteservice)

I mange år har jeg fundert på hva jeg kan bruke de tonene til som vi ikke spiller, de tonene som ligger mellom tangentene på pianoet. Jeg har benyttet tonene i kammer musikk, men også i en trompetkonsert fra 2006, Blue Phrases, for trompet, brass band og elektronikk. Solisten må der spille kvarttoner som et melodisk element.

 Spenningen i akkordene jeg da får, gir meg mulighet til å arbeide med et uttrykk jeg har vært på leting etter. Det kromatiske univers berikes av flere toner som igjen beriker espressiviteten i det utrykket jeg søker.

Det er disse erfaringene jeg tok med i komponeringen av Mutant Sonorities, samtidig som  jeg ville utforske mer. Blant annet må noen instrumenter stemme hele instrumentet ned under veis. Stykket går i samme tempo hele veien. Tidlig i stykket får vi innslag av harmoniske muteringer som skyldes kvarttoner.

 

For many years I have been thinking of a way to use quarter tones in my music. We don´t usually play them because they do not belong to the chromatic scale. I have used these notes in other pieces, as in the concerto Blue Phrases for Trumpet, Brass Band and live electronics (from 2006). In this concerto, the soloist has to play quarter tones as a melodic element and some of the brass band parts also contains them.

 The tension in the chords I then get, gives my musical language a new dimension, it becomes more expressive. With this knowledge in mind and still wanting to find out more, I wrote Mutant Sonorities. Some instruments even have to tune down to play certain passages. The piece is kept in the same underlying puls all the way through. Quite early in the piece we experience harmonic mutations because of quarter tones beeing used.

 Juni/June 2013

Torstein Aagaard-Nilsen