Dynamis (Missa Sophia)

(1998/99) for Bb Cornet, Trombone, Tuba, Marimba and Brass Band (dur: 35:00)
Commissioned by Elgar Howarth and Eikanger-Bjørsvik Musikklag
Recorded by Manger Musikklag on LAWO Classics.

(Noteservice)

In 1998 Elgar Howarth asked me to write a concerto grosso for EBML, and it was composed during the winter 1998/99 with support from The Norwegian Cultural Fund.

The title Dynamis (=force) is in this case borrowed from a novel Finn Alnæs. It is story about man, cosmos and the fight against destruction of nature. It is scored for brass band and a group of four soloists, Bb Cornet, Trombone, Tuba and Marimba.
The work can be explained in two ways:

1) Dynamis is a mass without words. The names of the traditional parts have been replaced by quotations from The Proverbs Ch. 8 (The Holy Bible - about Wisdom). The first movement is an extended Kyrie, 2. and 3. movment can be seen as a Gloria. Fourth movement is Credo and fifth movement is Sanctus. The last movement is not usual in masses, but you will find this movement in the B-minor Mass by J.S. Bach .

I. Introitus - Kyrie 
II. My delight were with sons of men 
III. And understanding put forth her voice 
IV. All they that hate me love death 
V. Unto you, O men, I call 
VI.Dona nobis pacem

2) Dynamis is also a Concerto Grosso. In the first movement has a concertante Tuba-part. In fact the Tuba-part is so prominent in this piece, that you could say there is a Tuba Concerto within the Concerto Grosso. 
Marimba has the leading role in the second movement. In the third movement the Cornet has a lyrical entrance but Tuba is the leading-voice here.
The forth movement has a big Trombone-part . This movement also contains a quotation from the B-minor Mass by J.S. Bach - «Crusifixus».
The fifth movement is a kind of cadenza for Cornet, Tuba and Marimba, while the sixth movement has a great deal of tutti-passages. The soloists present another quotation from Bach «Dona nobis pacem» (give us peace).

The first performance was in Bergen by EBML/Howard Snell.


Norsk tekst:

Verket er komponert på bestilling fra Eikanger-Bjørsvik Musikklag med støtte fra Norsk Kulturfond. Bestillingen ble inititert av Elgar Howarth. Han ønsket i utgangspunktet en concerto grosso, et verk med paralleller til barokkens populære konsertform, der en solistgruppe ble stilt opp mot orkesteret. Verket ble komponert vinteren 1998/99. 
Verket er instrumentert for brass band og en solistgruppe som består av Bb kornett, trombone, tuba og marimba (spiller også noe perkusjon). Dynamis er gresk og betyr kraft. Jeg leste engang en roman av Finn Alnæs som het "Dynamis", en bok som fasinerte meg. Den handlet om mennesker som var opptatt av universets uendelighet og enkelt personers kamp for naturen her på jorden. I mitt verk er kraften jeg tenker på "visdommen" slik den er fremstilt i bl.a. Ordspråkene kp. 8 (Salomos Ordspråk - bibelen). Verket har flere formessige overbygninger. For det første er verket en intrumental messe:

I. Introitus - Kyrie 
II. My delight were with sons of men (eg...hadde min hugnad i menneskeborna) 
III. And understanding put forth her voice (og vitet lyfter si røyst!) 
IV. All they that hate me love death (alle som hatar meg, elskar d øden) 
V. Unto you, O men, I call (...til menneska lyder mi røyst) 
VI.Dona nobis pacem (gjev oss fred)

De tradisjonelle messesatsene er erstattet av sitat fra Ordspråkene. Første sats er et utvidet Kyrie, andre og tredje sats Gloria, fjerde sats Credo, femtesats Sanctus og sjette sats Dona nobis pacem slik vi bl.a. finner det i sluttsatsen i J.S. Bach sin store messe i H-moll.

For det andre er Dynamis en stort anlagt concerto grosso, slik den opprinnelige idŽen var. I første sats står tuba i fokus, der den starter det hele i et meget dypt leie og sakte men sikkert arbeider seg oppover til det ytterste h øyderegisteret. Da overtar marimba som har den ledende stemmen i andre sats. I tredje sats hører vi kornetten som solist i et lyrisk parti, etterhvert i duett med tuba som her gjør sin gjeninntreden og blir den ledende stemmen. I fjerde sats har trombonen sitt hovedparti. Satsen inneholder bl.a. sitat fra Crusifixus-satsen i Bach«s H-moll messe. I femte sats er kornett, tuba og marimba i fokus, mens sjette sats inneholder en del tutti-parti. Solistgruppen presenterer sitat hentet fra Bach«s H-moll messe som slutter med Dona nobis pacem.

Solister sammen med EBML på urfremføringen 28 mars i Johanneskirken i Bergen var: 
Jane Westervik, Bb kornett, Grethe Toneheim, trombone, Ståle Sleire Johansen, tuba og Stine Herland, marimba og metallblokker. Det hele ble dirigert av Howard Snell.