Blue Phrases

(2007) for solo trumpet (C), electronics, amplification and brass band (manus) (dur: ca. 14)
Commissioned by Stavanger Brass Band for Odin Hagen

Komponert i 2007 med støtte fra Norsk kulturråd. Bestilt av Stavanger Brass Band som en del av prosjektet «Between acoustics and electronica» fram mot Stavanger2008 (europeisk kulturby).

Blue Phrases er en trompetkonsert skrevet til Odin Hagen, som til daglig er solo trompetist i Stavanger Symfoniorkester.

Blue Phrases er det andre verket Aagaard-Nilsen komponerer på bestilling fra Stavanger Brass Band der elektronikk inngår. Det første var «Riffs and Interludes» fra 1997. I Blue Phrases er elektronikken videreutviklet og blitt en sentral del av helheten. I tillegg er den melodiske og harmoniske paletten utviklet med toner korps vanligvis ikke spiller: de tonene som ligger mellom halvtonetrinnene i skalaen (s.k. kvarttoner). Solisten har måttet lære seg nye grepkombinasjoner og intervaller og mange av instrumentene i korpset har også en del «blåtoner» å forholde seg til.

Verket er bl.a. inspirert av Orfeus-myten. Orfeus mister sin kjære Euridike (hun blir drept av slangebitt like etter bryllupet) og tar seg ned til underverdenen for å få henne tilbake. Et sted i denne sorgfulle myten er det et vakkert bilde av Orfeus: han synger så henførende at alle underverdenes demoner og skikkelser stopper for å høre. Her spiller computer-bearbeidet lyd en viktig rolle som en slags etterklang av underverdenen forfølger Orfeus hele veien frem til han snur seg etter sin elskede, med fatalt resultat.

I den første delen hersker en relativt lys stemning og arpeggiofigurer som starter i melodisk slagverk skal være en parallell til Orfeus eget instrument harpen (eller lyren).

Innspilt på av Stavanger Brass Band, Odin Hagen og dirigent Allan Withongton på platen Brass Blót (2012).


Composed in 2007 for Odin Hagen and Stavanger Brass Band as a part of the project "Between acoustics and electronica".

Blue Phrases is a trumpet concerto with brass band and live electronics. It is my second piece for SBB were I use live electronics. The first piece was Riffs and Interludes (1997).

In Blue Phrases the use of electronics are extended. A pre-composed tape based on material from the solo trumpet part start to play half way through. In the first half, the sound of the trumpet has added electronic effects, so in the second half you get a mix of brass band, percussion, solo trumpet (with electronics) and sounds from a computer (tape).

The piece is inspired by the Orpheus myth. Orpheus lose Euridice just after the wedding caused by a venomous bite from a snake. Orphues travels down to the underworld to try to get her back. Deep down in a hugh cave he starts to sing to convince Hades that he really loves her. Orpheus sings so beatuifully that every creature has to stop and listen. 

The delay effects plays an imporant role to create the cave-surroundings. I also use extended harmonies by using quarter-tones, especially in the solo part. By adding delay and create "cave-abience", a get a harmonic mix from the melodic line. Some of the harmonies occurs in the brass band parts as quarter-tone harmonies.

The tape (second half) goes from very deep, pulsating sounds, towards the high register, to illustrate Oprheus when he slowly climb back to the surface of the earth, not shure if Euridice is following him or not.

In the first half of the concerto, the textures are inspired by the lyra Orpheus used pictured in arpeggio figures.

Recorded by Stavanger Brass Band, Odin Hagen and concuctor Allan Withington on Brass Blót (2012).