Blue Traces

(Blå spor)

(2006-2010) for solo piano (dur: 16) Recorded on LAWO Classic

"..Men min hovedinteresse i hans program er Blue Traces
av Torstein Aagaard-Nilsen. Jeg ville
hatt vanskelig
for å gjette at dette var av en norsk komponist:
Det første verket er i en skjør Debussy-lignende
språk
som omformes over den sentrale scherzoen til en mer messiansk stil.."
Martin Anderson - Klassisk musikkmagasin

I 2006 ble jeg kontaktet av pianisten Rune Alver om skrive musikk for han.
Det spesielle var at han samtidig utfordret meg på å komponere stykker for solo klaver inspirert av maleri av nålevende kunstnere.
Det siste av i alt tre verk ble urframført sommeren 2009.

Neste trinn i arbeidet ble å forsøke å skape et tresatsig forløp. Det førte til store revisjoner av de tre verkene som nå er sammenføyd til en helhet. Og ikke bare en helhet, men et nytt verk.

I prosessen har jeg arbeidet tett med Alver, og delvis på hans initativ. Det er første gang jeg har latt en utøver gå så langt inn i komponistrollen.
Alvers innspill gjennom opplevelser av framføring av stykkene har vært avgjørende. Det er jo nettopp utøveren som best kan kjenne på formen i sanntid, og jeg har hatt stor glede av hans betraktninger og forslag.

Vi har sammen utforsket grensen mellom fortolkning og skaping av formforløp.

Midt på 2000-tallet begynte jeg å utforske hvordan blåfargen kunne innlemmes i musikk. Det blå må her forstås både som en harmonisk tilnærming og en karaktermessig tilnærming. Det har ført til flere “blå” verk.
Parallellt med dette ble klavermusikken komponert. Jeg oppdaget i siste fase av arbeidet med klarvermusikken at den hadde i seg den samme grunnstemningen som flere av de andre blå verkene.
Siste hånd på dette arbeidet ble gjort når desember/januars blålyse himmel var på sitt mest spektakulære!

Denne oppdagelsen gjorde det lettere å knytte det nye tresatsige verket opp mot det blå prosjektet, og med valg av tittelen “Blue Traces” (Blå Spor), føyer de tre satsene seg inn i rekken av blå verk jeg har komponert siste halvdel av 2000-tallet.
---

English text:
Blue Traces is the result of a collaboration I had with pianist Rune Alver between 2006 and 2010. He challenged me to write pieces for solo piano inspired of paintings by contemporary Norwegian artists.
I composed three different pieces. After the performances the were all revised and fused into a single work. In the course of doing so, I worked closely with Alver, in part at his initiative.