Fusion

Fusion er en tittel valgt ulike flere grunner. Den ene er at ordet representerer en musikkstil som har oppstått fordi sjangre har blitt blandet.
Det andre er at 1. januar 2020 fusjonerte tre små kommuner i Nordhordland til én, da Lindås, Meland og Radøy ble til Alver kommune. Både jeg og bestiller, Manger skulemusikklag, er hjemmehørende her, og bor på Manger på Radøy.

Idéen min var å finne ut om jeg kunne pode min egen musikk med folkemusikkelementer. Og da utelukkende stev og slåtter fra de tre nevnte kommunene. 

Folkemusikk baserer seg utelukkende på folks minner. I stykket mitt har jeg klippet opp melodiene og brukt fragmenter til å skape en musikalsk minnebank,
og til å gi min egen musikk et folkloristisk preg. På et sted i stykket akkompagnerer skolekorpset et mer enn 60 års gammelt opptak av en lokal spelemann.

Folkemusikken har i hundrevis av år blitt overlevert muntlig. Enten ved at sangen gikk fra mor/far til barn, eller en spelemann spilte og en annen lærte.
Midt på 1800-tallet var innsamling av norsk folkemusikk en viktig del av identitetsbygging i et ungt Norge. Både Edvard Grieg og andre benyttet de innsamlede tonene i egne verk.

Og noen ganger skrev de selv ned det de hørte. Dette har blitt viktige bidrag i å bevare vår kulturarv.

Feleslåtter fra Nordhordland finnes i Arne Bjørndals samling ved universitetet i Bergen, og i folkemusikksamlingene ved universitetet i Oslo.
Da jeg søkte på nettet og i boken Folkesongar i Hordaland (av Reidun Horvei),
fant jeg bl.a. nedtegnelser gjort av Martinus Monstad fra Lindås.

Navnene Vilhelm Askeland og Ananias Brattetaule var kilder, begge fra Radøy (hhv Manger og Sæbø). Jeg fant også et artig stev i et opptak tatt opp i en stue nord på Radøy i 1958. Der synger den da 95 år gamle Andreas Olai Dahl.
Jeg fant også et par slåttestev med opphav i både Lindås (Solveig Styve)
og Meland (Randi Skurtveit).

Takk til Kjersti Wiik for inspirerende samtaler, og for å generøst dele sin kunnskap om lokal folkemusikk, for å være en viktig innsamler av tradisjonsmusikken vår, og for å fremføre den.

Durata: 13:40

Bestilt av Manger Skulemusikklag med støtte fra Norsk kulturråd.

Fusion har fem deler:

1. Fragmenter (Fragments)

2. Dans 1 (Dance 1)

3. Det var ein gong (Once upon a time)

4. Eit minne (A memory)

5. Dans 2 (Dance 2)