Triade

(The Angels of Destruction)

(1994, rev.97/01) for Large Wind Ensemble (manus) (dur: 14:30)
Commissioned by ISCM Norway and Dragefjellet Symphonic Band with support from the Norwegian Composer's Fund

[PUBLISHER: MIC]

Was commissioned by ISCM - Norway for Dragefjellet Wind Orchestra in 1994. It was first performed at Music Factory in Bergen in May 1995.

«Triade» means a set of three closely related things, as the three movements are closely related in harmony and thematic treatments.

The title can also be understood another way: I use a harmonic system that «excludes» a particular minor chord from all other harmonies and melodies use in the work.
This minor-triad is, however, a generator of the whole piece. It´s used in the very low register in the beginning of the first movement, but as the other nine notes take over, I use this nine-note scale system (an extended modality) to create my music. As the work developes the chords are getting bigger and bigger, and the last chord becomes a twelve-note chord.


 

“Triade” ble komponert høsten 1994 på bestilling fra Ny Musikks Komponistgruppe for Dragefjellets Musikkorps.
Det tresatsige forløpet skaper en innbyrdes avhengighet mellom satsene. De to første satsene er ganske korte, mens siste sats er lengre enn de to første til sammen.
Dersom tittelen forstås engelsk betyr den enkelt og greit treklang, en treklang (moll) som blant annet er klangfundament i 1. sats.

Form og utvikling i musikken er viktig. På den måten blir hvert nytt verk et eksperiment der komposisjonsprosessen skal være med å gi innholdet den formen det trenger - altså er ikke utprøvde former nødvendigvis det riktige, selv om rester av historisk formtenking alltid vil ligge under.

Konturene (forstått som tema eller melodier) er viktige for den musikalske utviklingen i verket. De blir på en måte “meningsbærere” og det oppstår et spenningsfelt mellom dette materiale og de deler av verket der dette ikke er så fremtredende eller er tilsløret.

I “Triade” er også akkordene viktige. De dukker ofte opp som selvstendige objekter i løpet av komposisjonen, og de vokser slik at de tilslutt sluker alle 9 tonene som ikke er med i mollakkorden fra 1. sats.