The Playground Project

for Drummer and Wind Ensemble

(2004, rev. 2006), Duration: ca. 20

[Not published, score available from the National Library]

FMKV (og de øvrige norske forsvarskorpsene) har en bred sjangerkompetanse. De behersker samtidsmusikk like godt som marsjer og rytmisk musikk. Det ble et utgangspunkt for dette verket der jeg bl.a. samarbeidet med perkusjonisten Craig Farr, som er ansatt i korpset. Craig Farr er en musiker som jobber seriøst innenfor flere sjangre og er selv komponist av samtidsmusikk.

Trommesettet, slik vi kjenner det fra rock og jazz, er lite brukt i samtidsmusikk. Har dette noe med sjangerbevissthet å gjøre - at visse arketyper innenfor en sjanger ikke er overførbare til andre sjangre?

Blir musikken en slags jazz-musikk fordi trommesettet får en fremtredende posisjon?

Verket har tre satser:
1. Morning Session
2. Rhythms in the Twilight Zone
3. Urban Funkism

Verket ble bestilt av Divisjonsmusikkens Venner til Forsvarets Musikkorps Vestlandet med støtte fra Det Norske Komponistfond.
Commissioned by The Military Band of Bergen, with support from the Norwegian composers fund.


What makes a piece of music into jazz music? During the three movements I try to find different ways of answering the question. The Drum Kit plays a very important role in this investigation.

Three movements:

1. Morning Session
2. Rhythms in the Twilight Zone
3. Urban Funkism