Ljodgata

(2013) for Wind Band

Commissioned by Hovin Musikkorps

PUBLISHER: Norsk Noteservice AS

LJODGATA

Det gammelnorske Ljodgata betyr folkeveien eller allfarveien, og var opprinnelig navnet på jernalderens ferdselsvei mellom Viken og Mjøsbygdene, senere en del av oldtidsveien – pilgrimsveien til Nidaros. 
Trolig har gården Ljøgodt og Ljøgodttjernet på Hovin tatt navnet sitt fra nettopp det gammelnorske Ljodgata. I dette området krysset viktige veier – som oldtidsvegen mellom Gardermoen og Kongsvinger og Ljodgata. 
Det er neppe tilfeldig at vi også finner Nordens største fornminne nettopp her, 
gravhaugen Raknehaugen fra ca år 550. Raknehaugens størrelse, 15m høy og 90m i diameter, vitner om Romerike og Ullensakers historiske betydning. 
Mye taler for at området har vært et maktsentrum på Romerike. 
Hovin, som stedet heter i dag, forteller oss at det også har vært et sentralt religiøst sted både før og etter at Norge ble kristnet med gudehov og kirker. 
(Hovin var for øvrig også stedet for etableringen av Hovin Musikkorps i 1963)

Også i nyere tid har kommunen og området hatt viktige samfunnsfunksjoner. 
Det har hatt en sentral rolle i Norges militærhistorie, helt fra ekserserplassen på Gardermoen ble etablert i 1740 og senere med ytterligere mange store militærleire i tillegg til Gardermoen; Trandum, Sessvoll og Onsrud. 
250 år senere blir Norges hovedflyplass OSL etablert på Gardermoen (1998). 
Hovedflyplassen har medført en enorm vekst både i kommunen og forøvrig på Romerike. 
Jessheim fikk bystatus i 2012, og er nå den byen i Norge som vokser raskest.  


Verket «Ljodgata» gir oss tre musikalske bilder som binder sammen og fortid, nåtid og fremtid langs den gamle oldtidsvegen:

Del 1 – Haugen og kirken omhandler gudedyrkingen i førkristen tid, bl a guden Ullr, som er 
opphavet til kommunenavnet Ullensaker, Kong Rakne som i følge sagnet skal ligge begravet i Raknehaugen mellom to hvite hester, og tiden etter at landet ble kristnet med Hovin som et sentralt kirkested langs Ljodgata – allfar- og pilegrimsveien

Del 2 – Trandumskogen henspeiler på den omfattende militæraktiviteten som var viktig for 
regionen i en lang tidsepoke, og de tragiske hendelsene under andre verdenskrig som minnesmerket om skuddene i Trandumskogen vitner om.

Del 3 – Jetset tar oss til vår egen tid, hvor vi i 1998 blir vitne til åpningen av Norges Hovedflyplass OSL på Gardermoen. 
Dette er starten på den urbane tid, hvor utviklingen «tar av» både på Jessheim, 
i Ullensaker og i resten av Gardermoregionen.  
LJODGATA

The old Norwegian name Ljodgata means the main road. This road (or path) has existed since the iron age. 
In 12 century christians walked from Oslo to Nidaros (Trondheim) to visit the Cathedral containing the tomb of King Olav the Holy.


Part 1 – The Tomb and the Church is a musical picture of religious activities in the area. The tomb of King Rakne, one of the largest graves in the northern Europa is now a monument in the area, even if Hovin Church has been a symbol of christianity since the 1400 century.

Part 2 The Woods of Trandum Pictures the military acitivities that has been going on for more that 250 years. 
During the 2nd World War, an execution of innocent people took place in the woods.

Part 3 – Jetset Picture of the present. The international airport at Gardermoen has made the village Jessheim become a town. 
People now live moderne city lives.INSTRUMENTATION

Piccolo
Flute 1/2
Oboe 1/2
Bassoon 1/2
Solo Bb Clarinet
1st Bb Clarinet
2nd Bb Clarinet
3rd Bb Clarinet
Bass Clarinet in Bb 1/2
Contrabass Clarinet in Bb
Alto Saxophone in Eb 1/2
Tenor Saxophone in Bb
Baritone Saxophone in Eb
Trumpet in Bb 1/2/3/4
Horn in F 1/2/3/4
Tenor Trombone 1/2/3
Bass Trombone
Euphonium 1/2
Tuba 1/2

Timpani (also Snare Drum)

Percussion (5 players):
1. Snare Drum, 4 Tom-toms, Bongo
2. Cymbal (a2), Suspended Cymbal, Hi-hat, Triangle, Snare Drum
3. Bass Drum, Snare Drum, Congas, Xylophone, Glockenspiel

Vibraphone (also Temple block and Snare Drum)
Marimba (also Tubular bells, Xylophone and Snare Drum)