Fantasia

Fantasia for Concert Band (2019, Noteservice AS)

Bestilt av Midtun Skoles Musikkorps 

I hele min karriere som komponist har jeg arbeidet med skolekorps. 
Jeg ser på det som en viktig oppgave at også den kommende generasjon musikere får møte levende kunstnere og at de kan se seg selv om en naturlig del av musikklivet, ikke bare en sosial møteplass, som mange ynder å betrakte korps som. Det er jo også dét, men i tillegg mye, mye mer. Korps er et musikalsk kraftsentrum!

I 2018 fikk jeg et oppdrag fra Midtun Skoles Musikkorps om å komponere et konsertverk til bruk i bl.a. NM for skolekorps 2019.
Da jeg sammen med dirigent Christian Breistein snakket om hva stykket kunne bli, kom idéen om å involvere musikantene i stor grad som mulig. Det kan gi meg materiale å benytte i komponeringen og det kan gi musikantene et eieforhold til musikken. 

«Jeg, fant, jeg fant!» Et berømt sitat hentet fra et av Asbjørnsen og Moes eventyr om Askeladden. Kunne Askeladdens måte å møte verden, være en metode for meg? Det ukjente og ikke-kommersielle i fokus? Det jeg finner, det bruker jeg?

Det ble gjort slik: Før jeg begynte å skrive, møtte jeg korpset for å ha en idémyldring. Jeg kartla ulike ferdigheter, ulike spilleteknikker de kunne beherske, klangspesialiteter og andre påfunn. Jeg tok opp dette og lot det være en del av materialet jeg skulle komponere med

Slik ble Fantasia skapt. Min fantasilek, men likevel umulig uten korpsets og dirigentens bidrag på idéstadiet. Dirigent Christian Breistein skrev i en mail der han fortalte meg om hver gruppe i korpset, at korpset har en dirigent som bare kan slå 4/4-takt. 

Som sagt så gjort: stykket går i 4/4-takt fra begynnelse til slutt.
Det er også tydelig noen steder at ungdommen kom med helt spesielle idéer. Om jeg ikke kunne bruke alt de kunne gjøre på instrumentene sine, fikk jeg da med noe. Som at saxofonistene bare spiller på nakkestykket, og solo på to tofots orgelpiper. For å nevne noe.

«Jeg fant, jeg fant!»

Verket er dedikert til Christian Breistein.

Birkeland (Manger),

Torstein Aagaard-Nilsen
- komponist -