Cantilena - Cradle Song

For Trombone and Concert Band

[PUBLISHER: Norsk Noteservice A/S]

Stykket ble komponert i 2001 på bestilling fra Rødovre Concert Band (The Danish Concert Band ). Det er komponert med tanke på solisten Jesper Juul Sørensen. De to har samarbeidet i tidligere prosjekt også. I 1998 bestilte og uroppførte Jesper «Concerto for Trombone and String Orchestra», i 2001 uroppførte han «Skuld» for solo-trombone i Bergen og medvirket i oppføringen av «Crossing Lines» på samme konsert.

«Cantilena» har undertittelen «vuggesang». Komponistens yngste datter nærmet seg sin ett-års dag og vuggesanger var en naturlig del av hverdagen.
Vuggesang som fenomen ble også en idé - ikke at alle skal sovne(!) - men den ofte nedtempede karakteren disse sangene har, ble noe som skulle få prege verket.

Stykket er ikke en enkel sang, men det skal være sangbart (cantilena betyr sang). Solo-stemmen er tenkt som en lyrisk og sangbar linje som de akkompagnerende stemmene bygger opp rundt. Komponisten har valgt taktarter der 3-takten ligger som en underdeling, noe som gir en vuggende karakter.

Stykket ble det første i en serie verk for messinginstrument der det sangbare og syngnde utforskes.

A Concertino for Trombone and Concert Band, in one movement. Commissioned by Jesper Juul. 13:00