Concerto for Tuba and Orchestra

(The Cry of Fenrir)

(1997, rev.98/99 and 2003) for 2-2-2-2-4-2-3-0-2-solo tuba - strings (www.nb.no) (dur: 15:00)
First performed by Frode Amundsen in Oslo 1998, Official world premiere in Trondheim 2003. Slightly revised before the second performance of the work in Malmø in april 2004 with Frode and Malmø SO. Frode played it again in May 2006 with Umeå SO

Recorded by Eirik Gjerdevik/Pleven Filharmoniske Orkester/Bjørn Breistein, dir. (LAWO classics)
I 1997 ble jeg kontaktet av Frode Amundsen om å skrive en Tubakonsert til ham. Han var da student ved Norges Musikkhøgskole og hadde store planer for sin eksamenskonsert. Da ble den første versjonen fremført i juni 98 med Bjørn Sagstad som dirigent for, et for anledningen, sammensatt orkester. Konserten er tilegnet Amundsen som nå er ansatt som tubaist i Oslo Filharmoniske Orkester.

Verket ble deretter revidert og ble offentlige fremført for første gang i april 2003 med Frode Amundsen og Trondheim SO under ledelse av Gregor Bühl. Amundsen har også fremført konserten med symfoniorkestrene i Malmö og Umeå.

Historien om når Fenris ulven blir fanget, inneholder dramatikk, men også várhet og nesten uhørlige elementer. Jeg tenker meg solisten som en forteller som drar handligen fremover, som skaper spenning og intensistet. Og noe mer kraftfull forteller enn en tuba kjenner jeg ikke. Instrumentet har et utrolig stort register både når det gjelder tonehøyder og dynamikk. Solostemmen spenner fra det dyriske, nesten vulgære og til det varmeste lyriske spill man kan tenke seg.

Konserten er i en sats delt opp i ulike episoder, utarbeidet som en langsom improvisasjon.

Jeg er intuitiv når det gjelder form-oppbyggingen og improviserer denne mer eller mindre frem i dette verket. Men først har jeg utarbeidet et materiale jeg kan improvisere over. Her dreier det seg om en akkordvifte som fra en Bb utvikler seg til akkorder som kan bli ganske store. Jeg utviklet en enkel regel for hvordan viften skulle oppføre seg og endte opp med to komplementære pentatone akkorder. Dette er mulig å høre flere steder i verket.


Concerto for Tuba and Orchestra was commissioned in 1997 by Frode Amundsen. First performance at The Norwegian State Academy if Music in Oslo in 1998, Bjørn Sagstad conducting.

The concerto was then revised and performed in Trondheim with Frode Amundsen, Trondheim SO, Gregor Bühl conducting in 2003. Amundsen has also preformed the concerto with Malmö Symphony Orchestra and Umeå Symphony Orchestra.

The concerto is in one movement made up of several episodes. it all starts with a loud Bb that makes up a kind of tonal centre. From this centre the harmonies and melodic material evolves.

"The Cry of Fenrir"
The old norse myth about the creature Fenrir is very dramatic. Fenrir was one of Loki´s off-springs and had to be captured and kept in a magic fetter made by the dwarfs. They asked Fenrir to try his strength upon the fetter, but to be allowed to put the magic fetter around him, the god Tyr had to put his arm in the creature´s mouth. Tyr lost his arm but the Fenrir was in a leach. Until Ragnarok.