5 Lieder nach Gedichten von Stein Mehren

5 sanger til dikt av Stein Mehren

Instrumentation:
3-2-3-2, 4-2-2-1, Timp, Perc (1), Harp, Celesta, Voice (Mezzo-soprano), Strings

(2016) Commissioned by GMD Philippe Bach/Meininger Hofkapelle.
Solist: Carolina Krogius, mezzo-soprano


The poems are collected from the cycle "Det andre lyset" (1989) by the Norwegian poet Stein Merhen 

Blog

 

Boreas Blows

(Boreas Blæs)

2-2-2-2 4-2-2-1 Timpani (2 players), Perc (1 player), Strings

(2014) Commissioned by Stormen, Bodø, with support from The Norwegian cultural fund. Dur: 5´
First perfomance by NOSO (Arctic Philharmonic Orchestra) conducted by Christian Lindberg, as a part of the live broadcast show (Norwegian Broadcasting Company) celebrating the opening of the concert house Stormen.

Published by Norsk Musikforlag

 

Suvenir

Suvenir for Orkester og Brass Band

(2017-18)
---

Et suvenir er en artefakt man har samlet eller kjøpt  et eller annet sted fordi man vil huske. Det syntes jeg kunne være en passende tittel når et 100års jubileum skal markeres: det må fremstå som noe minneverdig.
Verket er også konkret en forening av to musikalske krefter, det ene er den klassiske musikkens ypperste manifestasjon, orkesteret, den andre en representant for allmuens kunst. Jeg er oppmerksom på at korpsinteressen i dag, gledelig nok, dekker alle samfunnslag. Stykket hyller også dette faktum.

Tittelen Suvenir ble valgt tidlig i skriveprosessen. Det ble etterhvert styrende for hvordan et lite motiv jeg tok i bruk gradvis utviklet seg til et suvenir, en musikalsk idé kjent av de fleste nordmenn.

Stykket vikler seg ut, litt etter litt. Det smeller riktignok noen ganger i startene, men formen utvikler seg fra langsomt til hurtig. Et barcarole-aktig musikk bremser den raske musikken, før det braker løs igjen. Stykket slutter ikke der. Motivet jeg minner dere på underveis, blir nå veldig tydelig før det løser seg opp og forsvinner.

Verket ble bestilt av daværende musikksjef i Norges Musikkorps Forbund, Harald Eikaas, i anledning NMFs hundreårsjubileum, til Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Brass Band. 

Suvenir er dedikert til Harald Eikaas.

Birkeland (Manger), April 2018,

Torstein Aagaard-Nilsen


Wind Eyes

(2007) for orchestra, 3-3-3-3-4-3-3-1-perc-strings (manus) (dur: 15:00)
Commissioned by Ung Symfoni/Kjell Seim

Tombeau

(2013) for Orchestra (dur: 23)

Bestilt av Ung Symfoni med støtte fra Det Norske Komponistfond

Concerto for Tuba and Orchestra

(The Cry of Fenrir)

(1997, rev.98/99 and 2003) for 2-2-2-2-4-2-3-0-2-solo tuba - strings (www.nb.no) (dur: 15:00)
First performed by Frode Amundsen in Oslo 1998, Official world premiere in Trondheim 2003. Slightly revised before the second performance of the work in Malmø in april 2004 with Frode and Malmø SO. Frode played it again in May 2006 with Umeå SO

Recorded by Eirik Gjerdevik/Pleven Filharmoniske Orkester/Bjørn Breistein, dir. (LAWO classics)

Ars vivendi

(2014) for kor, vibrafon og strykeorkester. Dikt av Georg Johannesen.
Bestilt av Collegium Musicum med støtte fra Norsk kulturråd og Komponistenes vederlagsfond.

Verket er tilegnet min kone Hege

Bør

(2013-14) Tre stykker over et dikt av Stein Mehren, for saxofon og strykeorkester.
Bestilt av Ola Asdahl Rokkones med støtte fra Komponistenens vederlagsfond.

1. sats: "...vekten av det lys..." (study no. 1 for Alto Saxophone and String Orchestra)

2. sats: "...som alle begynner å glitre..." (study no. 2 for Alto Saxophone and String Orchestra)

3. sats: "...gåten er ikke tid og rom..." (study no. 3 for Alto Saxophone and String Orchestra)
-----------------------

Verket Bør er formet som tre studier for alt saxofon og strykeorkester over et dikt av Stein Mehren, fra samlingen Det andre lyset (1989). 

Studiene handler både om å studere diktet – og studere saxofonen.

Diktet er skrevet som ett utsagn, men er delt i tre vers. Hvers sats i stykket har en setning fra diktet som satstittel. Når jeg komponerte musikken, diktet jeg musikk over diktet, en form for fri assosiasjon rundt ordene. 

Men musikk vil alltid være noe annet enn ord, så mye mindre konkret. Likevel kan vi noen ganger kalle musikken vi hører «poetisk». Hvilken kvalitet er det når musikken er slik? Det ville jeg gripe fatt i, jeg ville skrive poetisk musikk. 

Bør er også et dypdykk i saxofonens helt spesielle mulighet for å skape vakre flerklanger (multiphonics), og en tanke om at alt rundt soliststemmen ikke lever et eget liv, men er avhengig av saxofonens tilstedeværelse. At noen hører fra solisten gjør og responderer på det. Som det står i diktet: «At det er noen her, noen som ser det»

 Bør ble bestilt av Ola Adahl Rokkones med støtte fra Komponistenes vedrlagsfond.

Birkeland/Manger

Torstein Aagaard-Nilsen

Le Cuirassè Potemkine

Panserkrysseren Potemkin

(2014) for ensemble/small orchestra and silent movie.

Commissioned by Orchestre Régional de Basse-Normandie, for Festival Les Bóreales, with support from Hordaland County Cultural department.

Pierrot's Lament

Concerto No. 1 for Euphonium and Orchestra

(2000) for 3-2-3-3-4-3-3-1-timp-2 perc-harp-solo Euph.-strings (link) (dur: 20:00)
First performed by Steven Mead in Lahti, Finland. Lahti Symphony Orchestra, cond. Osmo Vänskä

Version for Solo Euphonium and Wind Ensemble was made in 2020 by the composer.

Concerto for Trumpet and String Orchestra

(Hommage)

(1996, rev.97/99) for Solo Tpt and Strings: 6-6-4-4-2 (www.mic.no) (dur: 16:00)
Trumpet Concerto - Hommage, in four movements, commissioned by ISCM Norway - Bergen for Ole Edvard Antonsen. First perfomed by him in Bergen. Revised after the first performance

Concerto for Cello and Orchestra

(1995/96) for 2-2-2-2-4-2-3-2-solo cello - strings (www.mic.no) (dur: 24)
This work was composed for and performed by an youth orchestra. The cello-part was composed for a professional soloist and played by Aage Kvalbein

The Fourth Angel

(concerto for trumpet and sinfonietta)

(1992/01) for trumpet and sinfonietta (1-1-1-1-1-1-1-1-pno-solo tpt-strings (1-1-1-1-1) (www.mic.no) (dur: 10:30)
Premiered and recorded by Bodø Sinfonietta

Diptych

(2011) for Accordion, Harp and String Orchestra (dur: 18)

Commissioned by Jostein Stalheim

Føniks Songar

(2011) for orchestra 2-2-2-2-4-3-3-1-4 perk - 2 solo flutes - strings (dur: 11)

Commissioned by Magne Åsnes/De Unges Orkesterforbund Hordaland for sommerkurset 2011

Fabellandet

(2009/2010) for 3-3-3-3-4-3-3-1-perc-(additional ensembles, childrens chorus) strings (MIC) (dur: 65)

Commissioned by Ung Symfoni/Kjell Seim with support from the Norwegian cultural fund

Cantilena IV - Lavvo blues

Commissioned by Arctic Trombone Festival in 2015. The festival invited me to write for the famous bass trombone player Charles Vernon from Chicago Symphony Orchestra. He was joined by string players from Arctic Philharmonic Orchestra.

The piece is my fourth cantilena, pieces the focus on the singing qualities in solo writing for brass instruments.

Reverie

Reverie was commissioned by conductor Stian E. Svendsen in 2013 and the piece is dedicated to him. The first performance was in Kristiansund the 17th of May 2016.

Awakening

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

Verket ble bestilt av Manger Musikklag i 1990 og urfremført av dem.

Jeg tok utgangspunkt i at stykket skulle utvikle seg i lange crescendi fram til et dynamisk høydepunkt i sluttaktene.

Awakening, oppvåkning, har en betydning da stykket representerte et ønske om å finne en vei jeg kunne følge som komponist, spesielt i arbeidet med å skrive for blåsere, uten å være nødt til å tenke kommersielt. Resultatet ble en blanding av modalitet og riff-aktige motiv.

I 2017 instrumenterte jeg stykket for Wind Ensemble (orkesterblås og slagverk) på oppdrag fra Trond Sæverud og Galveston Symfoniorkester (Texas, USA).

Awakening is structured as a series of long crescendi.
Awakening also pointed out a new direction for me when writing for wind. and brass instruments, an energetic style based on extended modality and short riff-like motives. 

Awakening was commissioned by Manger Musikklag in 1990.

In 2017 I made a version for Wind Ensemble (Orchestral Winds and Percussion), commissioned by Trond Saeverud for Galveston Symphony Orchestra (Texas, USA).

Double Concerto

Dobbeltkonsert

For solo trompet og solo trombone, perkusjon og strykere.

Bestilt av David Friedrich i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester.

Solister: David Friedrich, trombone og Frank Braafhart, trompet.