The Season of Blue Lights

(2008) for Sinfonietta (1-1-1-1-1-1-1-perc-pno-1-1-1-1-1) (dur: ca. 15)
Commissioned by Borealis Festival, Bergen

[PUBLISHER: MIC]

Jeg er "blåtone-interessert" og har de siste par årene sett på ulike tilnærmingsmåter til å legitimere bruk av disse tonene, som noteres som kvarttoner. De blå tonene innbyr til ulike betraktninger. I The Season of Blue Lights er tonene bakt inn i utviklingen av harmonikk.

Stykket er ingen naturskildring, men har latt seg inspirere av en energien i mørketiden. Den er ikke synlig i mennesker på samme måte som i sommerhalvåret, men har en vel så sterk påvirkning på mennesker i både positiv og negativ forstand.

Et verk som for alvor gav meg et signal om mulighetene som lå der, var et av Györgi Ligeti´s (1923-2006) siste verk, Hamburg Concerto, der naturstemte horn skaper en helt eiendommelig harmonikk noen steder. Derfor har verket også blitt en hyllest til ham og hans musikalske univers som aldri slutter å fascinere og berike meg.

Bestilt av Borealis med støtte fra Norsk kulturråd.

Urframført på Borealis, 25-03-09, BIT 20/Baldur Brönnimann


 

I have composed several pieces since 2005 trying to interpret different understanding of the term blue. In this piece I was particularly interested in what photographers call "the season of blue lights".

Grewing up in the arctic area, I have seen this colours of blue, especially in the blue hour (in the afternoon) that occurs during the winter darkness (between late November and mid-January in the northern part of Norway). Lack of light from the sun gives the sky special colours all of them some kind of blue.

I also think there are a lot of energy during the winter darkness. Energy that we feel inside in both positive and negative ways.

The Season of Blue Lights is also a hommage to György Ligeti (1923-2006).

Commissioned by Borealis with support from The Norwegian cultural fund.

First performed at Borealis Festival in Bergen, 25-03-09, BIT 20 Ensemble/Baldur Brönnimann.