Singing Landscape II

Singing Landscape II

Stykket henter sitt materiale fra altfløyte-stemmen i sinfonettaverket Singing Landscape fra 1998, som Bodø Sinfonietta spilte inn på en CD med samme tittel i 2002.

Den greske skogguden Pan spilte fløyte og dette forestillingsbildet har vedvart i musikkhistorien siden antikken, og preget vår måte å høre en fløyte. Fløytespill fremkaller assosiasjoner om natur, det være seg fuglesang eller skogudens fløytespill. Singing Landscape II er et lite tonedikt, og enda et forsøk på få naturen til å synge for oss.

Innspilt av Elisabeth Kristensen Eide on the CD "Crosswind" (EUDC 108)

Singing Landscape II

This piece is based on the Alto Flute part of a piece called Singing Landscape, composed for sinfonietta in 1998 and recorded by Bodø Sinfonietta in 2002.

Pan, the Greek god of the forest, played the flute. This picture has mantained every since the myth occured several thousand years ago, and still when we hear a flute playing it makes us think of nature, either bird song or Pan himself.

Singing Landscape II is a little tone poem, and an attemt to make nature sing for us.

Recorded by Elisabeth Kristensen Eide on the CD "Crosswind" (EUDC 108)