Black Light - version 2

(1991/94) for recorder, violin, cello, harpsichord (www.mic.no) (dur: 6) Versjon fra 1994