Gåte

Gåte for Brass Band

PUBLISHER: Norsk Noteservice AS

Bestilt av Manger Folkehøgskule til 130 års jubileet i 2007. Uframført I Radøyhallen av elever ved musikklinjen, dirigert av Tormod Flaten.

Folkehøgskolens danske far, N.S.F. Grundtvig, var opptatt av det gåtefulle i livet, det gåtefullet ved mytene og fortellingene, og det gåtefulle ved det å være menneske.

Jeg har noen ganger tenkt at om kunsten skal fortelle oss noe om det gåtefulle livet, må den romme tvilen, slik livet selv rommer tvilen. Har vi plass for tvilen i musikken? Jeg vet det ikke helt selv enda. I noen av mine siste arbeider har jeg forsøkt å la tvilen komme frem. I “Gåte” ligger usikkerheten i et litt nervøst (“poco nervoso”) og til tider skjørt uttrykk, som ikke har tydelig retning eller utvikling.