Boreas Blows

(Boreas Blæs)

2-2-2-2 4-2-2-1 Timpani (2 players), Perc (1 player), Strings

(2014) Commissioned by Stormen, Bodø, with support from The Norwegian cultural fund. Dur: 5´
First perfomance by NOSO (Arctic Philharmonic Orchestra) conducted by Christian Lindberg, as a part of the live broadcast show (Norwegian Broadcasting Company) celebrating the opening of the concert house Stormen.

Published by Norsk Musikforlag

 

Ars vivendi

(2014) for kor, vibrafon og strykeorkester. Dikt av Georg Johannesen.
Bestilt av Collegium Musicum med støtte fra Norsk kulturråd og Komponistenes vederlagsfond.

Verket er tilegnet min kone Hege

Bør

(2013-14) Tre stykker over et dikt av Stein Mehren, for saxofon og strykeorkester.
Bestilt av Ola Asdahl Rokkones med støtte fra Komponistenens vederlagsfond.

1. sats: "...vekten av det lys..." (study no. 1 for Alto Saxophone and String Orchestra)

2. sats: "...som alle begynner å glitre..." (study no. 2 for Alto Saxophone and String Orchestra)

3. sats: "...gåten er ikke tid og rom..." (study no. 3 for Alto Saxophone and String Orchestra)
-----------------------

Verket Bør er formet som tre studier for alt saxofon og strykeorkester over et dikt av Stein Mehren, fra samlingen Det andre lyset (1989). 

Studiene handler både om å studere diktet – og studere saxofonen.

Diktet er skrevet som ett utsagn, men er delt i tre vers. Hvers sats i stykket har en setning fra diktet som satstittel. Når jeg komponerte musikken, diktet jeg musikk over diktet, en form for fri assosiasjon rundt ordene. 

Men musikk vil alltid være noe annet enn ord, så mye mindre konkret. Likevel kan vi noen ganger kalle musikken vi hører «poetisk». Hvilken kvalitet er det når musikken er slik? Det ville jeg gripe fatt i, jeg ville skrive poetisk musikk. 

Bør er også et dypdykk i saxofonens helt spesielle mulighet for å skape vakre flerklanger (multiphonics), og en tanke om at alt rundt soliststemmen ikke lever et eget liv, men er avhengig av saxofonens tilstedeværelse. At noen hører fra solisten gjør og responderer på det. Som det står i diktet: «At det er noen her, noen som ser det»

 Bør ble bestilt av Ola Adahl Rokkones med støtte fra Komponistenes vedrlagsfond.

Birkeland/Manger

Torstein Aagaard-Nilsen

Le Cuirassè Potemkine

Panserkrysseren Potemkin

(2014) for ensemble/small orchestra and silent movie.

Commissioned by Orchestre Régional de Basse-Normandie, for Festival Les Bóreales, with support from Hordaland County Cultural department.