Block

for Tuba Quartet

Block ble komponert til Arctic Tuba Quartet da de besøkte den internasjonale tuba- og euphoniumkonferansen i Linz i Østerrike, i 2012. Stykket er en enkel sats som blandt annet utforsker blokkharmonisering, en enkel og effektiv satsteknikk, som klinger fascinerende med store instrument i lav register. Det er óg noe av tubakvartetten sin egenart: Få ensembler kan, eller kanskje ingen ensembler, forme slike massive klangblokker.