Black Light

(1991) for recorder, violin, singer (alto), piano (www.mic.no) (dur: 6)
Verket inngår i en serie solo- og kammerverk der titlene henspeiler på miljøforuresning (Svart lys)