onsdag, 14 mars 2018.

Sitatenes lykkeland

Fredag og Lørdag, 16. og 17. Mars går NM for Janitsjar av stabelen i Trondheim.

Jeg skal dirigere mitt eget verk, Labyrint, med Borge Musikkorps fra Fredrikstad i Olavshallen fredagen, som en del av 1st divisjon.

Korpset kjenner stykket godt. De bestilte verket til seg selv med støtte fra Det Norske Komponistfond som en del av korpsets feiring av Fredrikstads 450-års jubileum. Urframføringen fant sted høsten '17 med min gode venn Frode Amundsen som dirigent.

I prosjektbeskrivelsen jeg fikk, ønsket de at verket skulle være en historisk reise i musikk.

Jeg valgte imidlertid ikke å komponere en lineær historie, men heller en musikalsk labyrint som drar veksel på sitert musikk. Det fra nåtiden vi ser bakover og skimter en historie mer enn å være der tydelig. Noen elementer er nesten ikke hørbare, de bare er der, mens andre, som skal vise tilknytningen til den flamske skole i renessansen, virker svært tydelig. Og så er mine egne toner gjenkjennelige, da.

Jeg vet at det å bruke andres musikk i egne verk er en svært utprøvd modell. Men i stedet for de storslåtte pastisjer skrevet for korps i dag, valgte jeg å kikke litt på Charles Ives’ sine idéer. Ives var en amerikansk komponist som skrev sine verk, svært eksperimentelle for sin tid, for omtrent hundre år siden.

Sitatene i Ives’ musikk noteres i det tempoet det skal spilles i, selv om det strider mot grunntempoet i satsen. Det skaper komplisert rytmikk. Hør f.eks. på den andre satsen i verket Three Places in New England. Det illustrerer godt hvor avansert det kan bli, selv om vi kjenner igjen mange av melodiene, eller kan høre at de er kjente toner.

Dette fører til noen spørsmål:

Hva er det med sitatene?

Er det slik at moderne musikk blir lyttervennlig fordi det siteres noe?

Eller blir musikken bedre fordi sitatene har en egen kraft og derfor tilfører min musikk noe jeg ikke kunne klart selv?

Eller er det summen av mine bestrebelser og måten sitatene får opptre i verket som gjør at det kan være en gyldig måte å uttrykke seg på - at det skapes noe ekte?

Man kan jo ikke, fordi Bach og Beethoven var store komponister, skrive god musikk selv, bare fordi man siterer dem, eller på ulike måter låner av deres storhet. Det må være noe mer i bruken av sitat, noe mer enn tårer i øyekroken fordi musikken er så fin (les: sitatet er så vakkert). Om sitatene blir brukt i selvforherligende hensikt har ikke musikken knapt livets rett. Sitatene fungerer når det er tilstrekkelig med friksjon i materialet. Det må settes opp mot noe, noe som skaper en annen sammenheng. Mangler motstanden, blir motivet for sitatbruken mistenkelig. Og blir man mistenksom til hvorfor musikken i det hele tatt er komponert.

I Arvo Pärts relativt ukjente 2de symfoni, ender det hele med et sitat. Musikk av Tsjaikovskij. Men for å få høre sitatet, må man igjennom en hel symfoni preget av sterke dissonanser. Verket er kort til symfoni å være, men mettet og fortettet i uttrykket. Og så kommer sitatet som en rose i en knust verden, en rose i en ødelagt verden fremtid.
Her representerer sitatet også noe som skal komme. Komponistens oppgjør med tidsånden. Om man lytter til hans tredje symfoni, har stilen skiftet veldig og nærmer seg det middelalderinspirerte. Og det er med bakgrunn i åtte hundre år gammel musikk Arvo Pärt etterhvert skaper sin særegne meditative stil som slår igjennom på 70-tallet. Ikke med sitater, men med musikk som til tross for å være svært personlig også står tungt på forgangne tider.

Og så har vi norske Olav Anton Thommessen som skev sin Makrofantasi over Edvard Griegs klaverkonsert. Tenk det! At han tør! Hva vil han oppnå annet enn at det kan gå riktig så galt ”å tulle” med et nasjonalikon.
Men nettopp Griegs musikk blir her som et pedagogisk triks å regne. For vi dras umerkelig inn i Thommessens univers der han vrir og vender på musikken og gjør den til noe annet. Bruk av sitat på en helt annen måte enn i Pärts' symfoni.

Sitatbruk skaper et musikalsk møtested på mange plan. Alle stiler, alle tidsepoker kan håndtere sitater på ulikt vis. Alle komponister har sitert en eller annen gang. Noen gjør det hele tiden og bygger musikken sin på akkurat det.
Måten komponisten forholder seg til sitatene er det som avgjør hvordan lytteren skal oppleve musikken. Om den er kommersiell strømlinjeformet eller den inneholder grader av friksjon som igjen skaper refleksjon:
Hvorfor akkurat dét sitatet? Hvorfor slik? Hvorfor sånn?

Hva vil komponisten med dette?

Det er det vi alltid skal spørre oss når vi lytter til musikk.

Torstein Aagaard-Nilsen

Lenker:

Nu bede vi den Helligånd: https://www.youtube.com/watch?v=LWw_CgJ-Lm8

Jeg vil meg Herren Love: https://www.youtube.com/watch?v=TgRTpYqVI2Y

The Downfall of Paris: https://www.youtube.com/watch?v=V6MCQAIF_-4

Mattheus Le Maitre: https://www.youtube.com/watch?v=0MuAyN8s4-w

Borge Musikkorps: https://borgemusikken.no

C
harles Ives: Three places in New England: https://www.youtube.com/watch?v=dy5RsRLc8es